صنعت نفت ایران
1399/9/11
Tuesday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان ۱۳۹۹/۹/۱۰

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان - 30 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total ۱۳۹۹/۹/۱۰

فرصت های شغلی شرکت Total  - سی نوامبر 2020

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ ۱۳۹۹/۹/۹

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ - 29 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۳۹۹/۹/۹

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-29 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی Schlumberger  در سراسر جهان ۱۳۹۹/۹/۸

فرصت های شغلی شرکت نفتی Schlumberger  در سراسر جهان - 28 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Saipem ۱۳۹۹/۹/۸

فرصت های شغلی شرکت Saipem - بیست وهشت نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۳۹۹/۹/۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - 26 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac ۱۳۹۹/۹/۶

فرصت های شغلی شرکت Petrofac -بیست و شش نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Oriongroup ۱۳۹۹/۹/۵

فرصت های شغلی شرکت Oriongroup - بیست و پنجم نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۳۹۹/۹/۲

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  بیست و دو نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer ۱۳۹۹/۸/۲۹

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer - نوزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۸

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 18نوامبر 2020

© 2019 - All rights reserved