1396/1/6
Sunday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

90 فرصت شغلی در شرکت نفتی BP ۵ فروردین

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP در سراسر جهان در هفته گذشته - 25 مارچ 2017

صنعت نفت

استخدام مهندس خودرو در یک شرکت فرانسوی ۵ فروردین

یک شرکت فرانسوی، در زمینه کیفی سازی امور توزیع، مهندس خودرو استخدام می کند.

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Bechtel ۲ فروردین

فرصت های شغلی شرکت Bechtel در هفته گذشته - 22 مارچ 2017

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت BASF ۱ فروردین

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در هفته گذشته - 21 مارچ 2017

صنعت نفت

فرصت های شغلی ABB در ایران ۳۰ اسفند

شرکت ABB برای 3 ردیف شغلی در ایران استخدام می کند - 20 مارچ 2017

صنعت نفت

فرصت های شغلی Baker Hughes ۲۹ اسفند

فرصت های شغلی Baker Hughes در سراسر جهان- نوزدهم مارچ 2017

صنعت نفت

فرصت های شغلی Amec Foster Wheeler در امارات متحده عربی ۲۸ اسفند

فرصت های شغلی Amec Foster Wheeler در امارات متحده عربی - 18 مارچ 2017

صنعت نفت

استخدام کارشناس کنترل پروژه و بازرگانی در استان خراسان ۲۸ اسفند

از کارشناسان کنترل پروژه و بازرگانی در استان خراسان دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس برق صنعتی/ الکترونیک ۲۸ اسفند

از مهندسین برق صنعتی و الکترونیک با سابقه کار دعوت به همکاری میگردد.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت طراحی مهندسی ۲۸ اسفند

یک شرکت طراحی مهندسی جهت تکمیل کادر خود از مهندسین مکانیک دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس عمران در مهندسین مشاور ۲۸ اسفند

مهندسین مشاور جهت سرپرستی نطارت در خرمشهر از کارشناسان عمران دعوت به همکاری می نماید .

صنعت نفت

استخدام یک شرکت فرانسوی در ایران ۲۸ اسفند

یک شرکت فرانسوی مهندس کنترل کیفیت در زمینه خودرو در ایران استخدام می کند.

صنعت نفت

استخدام در پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی ایران ۲۷ اسفند

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی جهت تکمیل کادر مورد نیاز خود طی اطلاعیه های شماره 1 و 2 دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و .. در شرکتی در فرودگاه شیراز ۲۶ اسفند

شرکتی در فرودگاه شیراز از مهندسین الکترونیک و .. دعوت به همکاری می نماید .

صنعت نفت

استخدام در شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش ۲۶ اسفند

شرکت کشتیرانی دریای طلایی کیش جهت تکمیل کادراداری خود دعوت به همکاری می نماید .

Designed by NoadStudio Digital Marketing Services