صنعت نفت ایران
1398/12/4
Sunday

مناقصاتجستجوی پیشرفته

  • كليد واژه
  • استان
  • گروه
  • زيرگروه
  • تاريخ انتشار از
  • تا

مهلت دار زير 10 ميليارد ريال

عنوان مناقصه گزار تاریخ انتشار مهلت شرکت وضعیت
پروژه تعمیر و بازسازی فوندانسیون های بتنی فرسوده در واحدهای تقویت فشار، تزریق گاز و NGL 400 شرکت بهره برداری نفت وگازمارون 1398/12/3 1399/2/1
نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ و تلفن تاسیسات تقویت فشار گاز فامنین و بیجار منطقه7عملیات انتقال گاز ایران 1398/11/30 1398/12/25
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س – 98 -62 " عمق دهی مسیر خط لوله "6 میمند در محل تقاطع با رودخانه قره آغاج، با استفاده از روش حفاری جهت دار افقیHDD) )"(87280058) منطقه5عملیات انتقال گاز ایران 1398/11/29 1398/12/10
اجرای عملیات تعویض و جایگزینی مکانیکال(مناقصه عمومی 2098001105000038)-منطقه تهران شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران 1398/11/23 1398/12/10
خرید FLANGES مربوط به مناقصه شماره 9533139-31-01 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
خرید 32 قلم قطعات F & G شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
خرید GATE VALVES مربوط به مناقصه شماره 9533054-31-01 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
خرید باتری نیکل کادمیوم مربوط به مناقصه شماره 9833003-65-30-02 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
خرید 485 قطعات یدکی کرن مربوط به مناقصه شماره 9650045-36-31-01 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
خرید 29 قلم قطعات F&G مربوط به مناقصه شماره 9736208-59-31-01 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/11/23 1398/12/10
تأمین روشنایی ضلع جنوبی و شرقی دور مخازن(مناقصه عمومی 209800105000034)-منطقه تهران شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران 1398/11/21 1398/12/10

عنوان مناقصه: پروژه تعمیر و بازسازی فوندانسیون های بتنی فرسوده در واحدهای تقویت فشار، تزریق گاز و NGL 400

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگازمارون

تاريخ انتشار: 1398/12/3

مهلت شركت: 1399/2/1

وضعيت:

عنوان مناقصه: نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ و تلفن تاسیسات تقویت فشار گاز فامنین و بیجار

مناقصه گزار: منطقه7عملیات انتقال گاز ایران

تاريخ انتشار: 1398/11/30

مهلت شركت: 1398/12/25

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س – 98 -62 " عمق دهی مسیر خط لوله "6 میمند در محل تقاطع با رودخانه قره آغاج، با استفاده از روش حفاری جهت دار افقیHDD) )"(87280058)

مناقصه گزار: منطقه5عملیات انتقال گاز ایران

تاريخ انتشار: 1398/11/29

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: اجرای عملیات تعویض و جایگزینی مکانیکال(مناقصه عمومی 2098001105000038)-منطقه تهران

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید FLANGES مربوط به مناقصه شماره 9533139-31-01

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید 32 قلم قطعات F & G

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید GATE VALVES مربوط به مناقصه شماره 9533054-31-01

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید باتری نیکل کادمیوم مربوط به مناقصه شماره 9833003-65-30-02

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید 485 قطعات یدکی کرن مربوط به مناقصه شماره 9650045-36-31-01

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید 29 قلم قطعات F&G مربوط به مناقصه شماره 9736208-59-31-01

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/11/23

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:

عنوان مناقصه: تأمین روشنایی ضلع جنوبی و شرقی دور مخازن(مناقصه عمومی 209800105000034)-منطقه تهران

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاريخ انتشار: 1398/11/21

مهلت شركت: 1398/12/10

وضعيت:


© 2019 - All rights reserved