صنعت نفت ایران
1398/8/24
Friday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

استخدام مهندس شیمی (با سابقه تجربی در حوزه تحقیقات فرایندهای نفتی) ۲۲ آبان

از مهندسین شیمی با سابقه تجربی در حوزه تحقیقات فرایندهای نفتی دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس صنایع در شرکتی فعال در زمینه نفت وگاز ۲۲ آبان

شرکتی فعال در زمینه نفت و گاز از کارشناسان صنایع مسلط به کنترل پروژه وMSP دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت پیمانکاری جهت فعالیت در عنوان شغلی مدیر پروژه ۲۲ آبان

یک شرکت پیمانکاری جهت فعالیت در عنوان شغلی مدیر پروژه از مهندسین مکانیک دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مدیر مهندسی با سابقه در زمینه خطوط لوله انتقال نفت و گاز ۲۲ آبان

جهت عنوان شغلی مدیر مهندسی از واجدین شرایط با سابقه کار در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز با مدرک تحصیلی مرتبط دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام منشی (خانم) در شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز ۲۲ آبان

شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز جهت عنوان شغلی منشی از واجدین شرایط خانم، مسلط به نرم افزار آفیس و حداقل یکسال سابقه فعالیت دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک (با سابقه در پروژه های نفت و پتروشیمی) ۲۲ آبان

جهت عنوان شغلی مهندس پروژه از مهندسین مکانیک با حداقل5سال سابقه مفید درپروژه های نفت و پتروشیمی و حداکثر سن35سال مسلط به مکاتبات زبان انگلیسی SOLIDWORKS ,ACAD,OFFICE جهت فعالیت در دفتر تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - کاردان مکانیک - دیپلم فنی و ... در یک شرکت تولیدی ۲۲ آبان

یک شرکت تولیدی از مهندسین مکانیک - صنایع - کاردان مکانیک - دیپلم فنی و ... دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس مکانیک - بازرگانی در شرکت مدیریت مهندسی ۲۱ آبان

شرکت مدیریت مهندسی از کارشناسان مکانیک - بازرگانی دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در شرکت معتبر پیمانکاری ۲۱ آبان

یک شرکت معتبر پیمانکاری از مهندسین مکانیک مسلط به طراحی تاسیسات مکانیک آشنایی با طراحی Pipinq مسلط به نرم افزارهای مرتبط از جمله PDMS دارای حداقل 3سال سابقه کار مفید و مرتبط دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس PIPING ۲۱ آبان

از کارشناس PIPINGمسلط به طراحی اجرا , لوله های GRP و تهیه نقشه های PDMS دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس پایپینگ در یک شرکت پیمانکار جهت فعالیت در دفتر تهران ۲۱ آبان

یک شرکت پیمانکار از کارشناسان پایپینگ جهت فعالیت در دفتر تهران با حداقل3سال سابقه و مسلط بهPDMS کلیه ماژول ها, آشنا با صنعت آب و فاضلاب بصورت تمام وقت دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس برق در یک شرکت تولید کننده تابلو برق واقع در غرب تهران ۲۱ آبان

یک شرکت تولید کننده تابلو برق واقع در غرب تهران از مهندسین برق (خانم) دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک (با سابقه نفت و گاز) جهت فعالیت در اهواز ۲۱ آبان

از مهندسین مکانیک با 3 سال سابقه نفت و گاز بصورت اقماری جهت فعالیت در اهواز دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد مهندسی شیمی یا پلیمر در شرکت رزیتان تولید کننده رزین های صنعتی ۲۱ آبان

شرکت رزیتان تولید کننده رزین های صنعتی از کارشناسان/ کارشناسان ارشد مهندسی شیمی یا پلیمر دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان فرآیند - DCC- امکانسنجی در شرکت ناموران پژوهش و توسعه فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی ۲۱ آبان

شرکت ناموران پژوهش و توسعه فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی از کارشناسان فرآیند - DCC- امکان سنجی دعوت به همکاری می نماید.

© 2019 - All rights reserved