صنعت نفت ایران
1398/11/3
Thursday

اخبار و آگهی استخدام

آر اس اس
صنعت نفت

استخدام مهندس عمران در یک شرکت ساختمانی جهت پروژه ای شهر عنبر آباد استان کرمان ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

یک شرکت ساختمانی برای پروژه خود در شهر عنبر آباد استان کرمان از مهندسین عمران جهت عنوان های شغلی رئیس کارگاه با 8 سال سابقه کار و دفتر فنی با 5 سال سابقه کار سوابق کاری دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت HSE در کارخانه صنعتی واقع در اتوبان ساوه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

از کارشناسان ایمنی و بهداشت HSE آقا جهت فعالیت درکارخانه صنعتی واقع در اتوبان ساوه دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس تاسیسات در شرکت داروسازی در شهرک صنعتی ایوانکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

شرکت داروسازی در شهرک صنعتی ایوانکی از مهندسین تاسیسات دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

فرصت های شغلی Siemens در امارات متحده عربی ۲ بهمن

فرصت های شغلی Siemens در امارات متحده عربی - 22 ژانویه 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان ۱۳۹۸/۱۱/۲

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان - 22  ژانویه 2020

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک یامتالوژی در یک شرکت بازرگانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

یک شرکت بازرگانی از مهندسین مکانیک یا متالوژی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس برق قدرت و کارشناس ایمنی HSE پروژه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

از کارشناسان برق قدرت با سابقه کار 7 سال و کارشناسان ایمنیHSEپروژه با سابقه کار 5سال دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس صنایع در شرکتی فعال در زمینه نفت وگاز ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شرکتی فعال در زمینه نفت وگاز ازکارشناسان صنایع مسلط به کنترل پروژه وMSP دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس فنی در شرکت معتبر صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

یک شرکت معتبر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از یک نفر کارشناس فنی مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - عمران در یک شرکت ساختمانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

یک شرکت ساختمانی از مهندسین برق - عمران دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با مدرک کارشناسی صنایع و سابقه در صنعت نفت و گاز ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

جهت عنوان شغلی کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه از واجدین با مدرک کارشناسی صنایع و سابقه در صنعت نفت و گاز دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس شیمی (گرایش رنگ و پلیمر) در شرکت تولیدی رنگ سازی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شرکت تولیدی رنگ سازی از مهندسین شیمی گرایش رنگ و پلیمر دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس ارشد / دکترا رشته های شیمی و پلیمر در گروه صنایع شیمی ساختمان آباد گران ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

گروه صنایع شیمی ساختمان آباد گران از کارشناسان ارشد / دکترا رشته های شیمی و پلیمر دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس شیمی - میکروبیولوژی جهت فعالیت در کارخانه ای در شهرک خوارزمی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کارخانه ای واقع در شهرک خوارزمی از کارشناسان شیمی - میکروبیولوژی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس معمار - مکانیک - برق جهت فعالیت در کارگاه ساختمانی واقع در تهران ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

یک کارگاه ساختمانی واقع در تهران از مهندسین معمار - مکانیک - برق دعوت به همکاری می نماید.

© 2019 - All rights reserved