صنعت نفت ایران
1398/7/22
Monday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تامین کننده در زمینه محصولات نفتی ۱۸ مهر

شرکت تامین کننده در زمینه محصولات نفتی جهت عنوان شغلی کارشناس فروش خانم با حقوق ثابت، بیمه و مزایا جهت فعالیت در محدوده غرب تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس مکانیک یا متالوژی مواد جهت فعالیت در منطقه پاکدشت ۱۸ مهر

استخدام یک نفر لیسانس مکانیک یا متالوژی مواد جهت فعالیت در عنوان شغلی مسئول کیفیت در منطقه پاکدشت دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 2 نفر مهندس برق و مکانیک در شرکت پیمانکاری ۱۸ مهر

شرکت پیمانکاری از مهندسین برق - ‏مکانیک مسلط به ‎اجرا متره، برآورد تهیه صورتجلسات‎ و آشنا به ‎فهرست ‎بها , با10سال سابقه کار مفید ترجیحا بیمارستانی جهت فعالیت در پروژه بروجرد دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - برق قدرت و ... جهت فعالیت در شرق تهران ۱۸ مهر

از مهندسین مکانیک - صنایع - برق قدرت و ... جهت فعالیت 5 رده شغلی در شرق تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک - فرایند (آشنا به استانداردهای نفت و گاز) در شرکت مهندسی و ساخت ۱۸ مهر

شرکت مهندسی و ساخت از مهندسین مکانیک - فرایند آشنا به استانداردهای نفت و گاز دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک جهت فعالیت در عنوان شغلی رئیس نگهداری و تعمیرات در یک شرکت معتبر ۱۷ مهر

یک شرکت معتبر جهت عنوان شغلی رئیس نگهداری و تعمیرات از مهندسین مکانیک دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع در یک شرکت بزرگ مهندسی - تولیدی ۱۷ مهر

یک شرکت بزرگ مهندسی - تولیدی از کارشناسان ارشد مهندسی صنایع دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس شیمی در یک شرکت تولیدی بازرگانی فعال در زمینه پتروشیمی ۱۷ مهر

یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی فعال در زمینه پتروشیمی جهت تکمیل کادر بازرگانی خود از کارشناسان/ کارشناسان ارشد شیمی و مهندسی شیمی /خانم مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام بازرس ndt مقیم کرمان ۱۷ مهر

استخدام یک نفر بازرس ndt مقیم کرمان با 5سال سابقه کار و تسلط به تست هایut,mt دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس مهندسی صنایع – مکانیک جهت فعالیت در عنوان شغلی کارشناس تضمین کیفیت ۱۷ مهر

جهت عنوان شغلی کارشناس تضمین کیفیت از مهندسین صنایع / مکانیک با حداکثر2سال سابقه کار دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) در یک شرکت تولیدی - بازرگانی ۱۷ مهر

یک شرکت تولیدی - بازرگانی از مهندسین مکانیک گرایش تبدیل انرژی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس مکانیک در شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی چهاردانگه ۱۷ مهر

شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی چهاردانگه از کارشناسان مکانیک دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 5 عنوان شغلی برای کارشناسان سیستم و روش - برنامه نویس و ... در شرکتی فعال در حوزه حفاری چاه های نفت و گاز ۱۶ مهر

شرکتی فعال در حوزه حفاری چاه های نفت و گاز جهت عنوان های شغلی کارشناسان سیستم و روش - برنامه نویس و ... از واجدین شرایط دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام 2 عنوان شغلی برای مدیر حقوقی و قراردادها و مدیر بازرگانی در یک شرکت فعال در حوزه حفاری چاه های نفت و گاز ۱۶ مهر

یک شرکت فعال در حوزه حفاری چاه های نفت و گاز جهت عنوان های شغلی مدیر حقوقی و قراردادها و مدیر بازرگانی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت تولیدی - بازرگانی ۱۶ مهر

یک شرکت تولیدی - بازرگانی از مهندسین مکانیک گرایش طراحی کاربردی یا ساخت و تولید دعوت به همکاری می نماید.

© 2019 - All rights reserved