صنعت نفت ایران
1398/10/27
Friday
دانش صنعت نفت

آشنایی با فرآیند تحلیل ذینفعان کلیدی در پروژه های نفت و گاز در ایران ۱۳۹۵/۴/۱۳


نام لاتین:PM-033-Key Stakeholder Analysis in Iran Oi and Gas

کد مطلب:PM-033


حضور ذینفعان مختلف با علایق گوناگون و انتظارات متفاوت در اجرای پروژ ه ها، از جمله مسائلی است که مدیران پروژه را در مدیریت صحیح ذینفعان با چالش جدی روبه رو می سازد.

 این موضوع در پروژ ه هایی که به دلیل گستردگی و پیچیدگی شان با سازما نها، گرو هها و افراد متعددی در ارتباط هستند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. پروژه هایی که در حوزه ی نفت و گاز اجرا می شود، از این دست پروژه هاست. از آنجاییکه برآورده ساختن کلیه انتظارات ذینفعان امکا ن پذیر نیست، لازم است اولویتبندی ذینفعان به رو شهای مختلفی صورت پذیرد. در این مقاله ضمن معرفی ماتریس علاقه _ قدرت به عنوان ابزاری که ذینفعان را با توجه به قدرت تأثیرگذاری و سطح علاقه)منفعت (شان نسبت به پروژه دسته بندی می نماید، فرایند تحلیل ذینفعان در پروژه های نفت و گاز شرح داده خواهد شد. این فرآیند شامل شناسایی ذینفعان، آگاهی یافتن از خواسته ها و انتظارات و تعیین استراتژی مدیریتی مناسب و متناسب با خواسته ها و انتظاراتشان می باشد.

منبع: ماهنامه اکتشاف و تولید


دانلود PDF

5 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved