صنعت نفت ایران
1398/3/28
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

برق قدرت

محبوبه مهری

تاریخ تولد 1370/10/15
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مصطفی

تاریخ تولد 1365/08/21
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

حمید قاسمی

تاریخ تولد 60.09.19
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

معصومه نوروزی

تاریخ تولد 23/10/1375
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سمیرا بابایی راد

تاریخ تولد 1362
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

امیر شایگانی

تاریخ تولد 1367/02/08
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

محمدرضا اکبری

تاریخ تولد 1368
استان مرکزی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مهرداد رستمی

تاریخ تولد 1356/3/29
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد مرادی تیکی

تاریخ تولد 1372.11.03
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

عبدالرشید ایکدری

تاریخ تولد 1370/10/19
استان گلستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved