صنعت نفت ایران
1398/4/6
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

شیمی کاربردی

نوریه سادات مزینانی

تاریخ تولد 1371.11.04
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

زهرا عابدی

تاریخ تولد 1365/03/29
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

شکوه ناصری

تاریخ تولد ۲۰'۶'۷۴
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

سید فرنود فرزام

تاریخ تولد ۱۳۶۶
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

نسترن حسنی اردومحله

تاریخ تولد ۱۳۶۸
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

فرشید فروزش

تاریخ تولد 1367/06/19
استان تهران
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

داریوش تارخ

تاریخ تولد 17 بهمن 67
استان تهران
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مهرداد حاجی پور

تاریخ تولد 1368/12/17
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

رضا بندانی

تاریخ تولد 68/06/30
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

مهسا طریقت جو

تاریخ تولد 70/09/22
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved