صنعت نفت ایران
1398/3/28
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

پتروشیمی

Naghmeh Babali

تاریخ تولد 1370/10/01
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

میلاد حاجی ابراهیم

تاریخ تولد 1367/11/11
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مهدی ده بزرگی

تاریخ تولد ۶۷/۴/۹
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

فواد حمداصل

تاریخ تولد 29/06/1368
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

آزاده صابری

تاریخ تولد 1368/7/11
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد عیدیان

تاریخ تولد 1364/02/10
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سعید حمید

تاریخ تولد 1348/03/21
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

کامبیز ذبیحی نیا

تاریخ تولد 1355
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

محمود قربانی

تاریخ تولد 1369/05/18
استان گلستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

علیرضا میرزایی

تاریخ تولد 1357/04/11
استان یزد
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved