صنعت نفت ایران
1401/3/4
Wednesday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- بیست و دو می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 22 می 2022

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 21 می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت کونوکو فیلیپس Conoco Philips ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

فرصت های شغلی شرکت کونوکو فیلیپس Conoco Philips - نوزده می 2022

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - 15 می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF -  چهارده می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - ده می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی marathon petroleum  ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

فرصت های شغلی marathon petroleum - هفت می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در ترکیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در ترکیه - 2 می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total برای سراسر جهان ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

فرصت های شغلی شرکت Total برای سراسر جهان - 30 آوریل 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens - بیست و هشت آوریل 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  - بیست و هفت آوریل 2022

© 2019 - All rights reserved