1395/10/27
Monday

برچسب ها

استخدام در شرکت صنعتی فارس اسکات ۱۳۹۵/۲/۲۸ ۱۸:۶

ایران منتظر پیشنهاد مالی هندیها برای توسعه میدان فرزاد بی است ۱۳۹۵/۳/۸ ۸:۹

تذکر کتبی ۷ نماینده به زنگنه درباره دانش‌آموختگان صنعت نفت ۱۳۹۵/۵/۲۱ ۰:۲۸

رئیس دانشگاه صنعت نفت: باید وزارت نفت دانش‌آموختگان صنعت نفت را جذب کند/ از دست من کاری ساخته نیست ۳۱ مرداد

طرح به‌کارگیری نیروها و مدیران اقماری در وزارت نفت برداشته شد ۵ شهریور

اولویت استخدام شرکت مناطق نفتخیز با نیروهای بومی خوزستان است ۶ شهریور

استخدام در مهندسین مشاور چگالش جهت پروژه های نفت و گاز ۸ شهریور

وزیر نفت: کارکنان ممتاز قرارداد موقت در اولویت استخدامی صنعت نفت قرار می گیرند ۹ شهریور

استخدام مهندس الکترونیک ۱۰ شهریور

استخدام کارشناس صنایع - مدیریت و رشته های فنی ۱۰ شهریور

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۰ شهریور

استخدام مهندس صنایع و گرافیست ۱۰ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - متالورژی - بازرگانی ۱۰ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۱۰ شهریور

استخدام کارشناس مکانیک (گرایش طراحی جامدات - ساخت و تولید) ۱۰ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۱۰ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۱۰ شهریور

استخدام مهندس برق و الکترونیک ۱۰ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و حسابدار و .. ۱۰ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع و کامپیوتر و .. ۱۰ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع و کاردان سایر رشته ها ۱۰ شهریور

مجموعه استخدام های کارشناسان و مهندسی در زمینه های مختلف ۱۱ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۱ شهریور

استخدام 3 نفر کارشناس ۱۱ شهریور

استخدام کارشناس برق و الکترونیک ۱۱ شهریور

استخدام 2 نفر کارشناس صنایع و مکانیک ساخت وتولید ۱۱ شهریور

استخدام 2 نفر مهندس برق وعمران ۱۱ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان انفوماتیک - برنامه ریزی تولید - کنترل کیفیت و .. ۱۱ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان برق الکترونیک یا کنترل - حرارت و برودت و فنی ۱۱ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع و حسابداری و .. ۱۱ شهریور

استخدام چند نفر مهندس برق ۱۳ شهریور

استخدام مهندس الکترونیک ۱۳ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایشها) ۱۳ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایشها) ۱۳ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و کامپیوتر ۱۳ شهریور

استخدام کارشناس صنایع یا مدیریت صنعتی ۱۳ شهریور

استخدام تکنسین برق ۱۳ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان فنی و مدیریت ۱۳ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و صنایع ۱۳ شهریور

استخدام کارشناس و کاردان مکانیک و بازرگانی ۱۳ شهریور

استخدام یک نفر مهندس مکانیک ۱۳ شهریور

استخدام مهندس برق و کامپیوتر ۱۳ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۳ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۳ شهریور

استخدام در یک شرکت فعال در پروژه های صنعتی و نفت و گاز ۱۴ شهریور

استخدام در یک شرکت تولیدی، بازرگانی در زمینه تجهیزات الکترونیکی ۱۴ شهریور

فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور ۱۴ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان برق الکترونیک - کنترل - حرارت و برودت ۱۴ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق یا رشته های مرتبط ۱۴ شهریور

استخدام کارشناس ارشد یا کارشناس صنایع ۱۴ شهریور

استخدام کارشناس ارشد یا کارشناس مهندسی صنایع ۱۴ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۱۴ شهریور

استخدام کاردان صنایع فلزی و مکانیک ۱۴ شهریور

استخدام چند نفر کارشناس از رشته های راهسازی - ابنیه - تونل ۱۴ شهریور

استخدام مهندس الکترونیک ۱۴ شهریور

استخدام 13 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - عمران - برق - مدیریت و .. ۱۴ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان شیمی - مدیریت - صنایع و حسابداری ۱۴ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - صنایع - بازرگانی ۱۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۴ شهریور

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مالی ۱۵ شهریور

استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی جهت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۱۵ شهریور

استخدام مهندس برق - قدرت ۱۵ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و .. ۱۵ شهریور

استخدام کارشناس IT و الکترونیک ۱۵ شهریور

استخدام چند نفر مهندس برق ۱۵ شهریور

استخدام مهندس الکترونیک ۱۵ شهریور

استخدام کارشناس الکترونیک ۱۵ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱۵ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱۵ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت صنعتی - حسابداری ۱۵ شهریور

استخدام 3 نفر کارشناس متالوژی یا جوش ۱۵ شهریور

استخدام 8 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان مکانیک - فیزیک - صنایع و فنی و دکترای پلیمر ۱۵ شهریور

استخدام مهندس مکانیک (گرایش سیالات) ۱۵ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان شیمی تجزیه - مدیریت بازرگانی - صنایع و حسابداری ۱۶ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و کامپیوتر ۱۶ شهریور

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس صنایع ۱۶ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۱۶ شهریور

استخدام یک نفر مهندس مکانیک ۱۶ شهریور

استخدام کارشناس ارشد مهندسی عمران (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۶ شهریور

استخدام چند نفر مهندس مکانیک یا متالورژی ۱۶ شهریور

استخدام در شرکت گسترش فن آوری های نوین ۱۶ شهریور

استخدام 13 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - عمران - برق - مدیریت - کامپیوتر و معماری .. ۱۶ شهریور

استخدام مهندس صنایع، عمران و مدیریت و حسابداری ۱۶ شهریور

استخدام 3 نفر مهندس عمران ۱۶ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۶ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۶ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۶ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۶ شهریور

استخدام مهندس مکانیک در جهاد دانشگاهی ۱۶ شهریور

استخدام در مهندسین مشاور فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۱۶ شهریور

استخدام در یک شرکت مهندسی ۱۷ شهریور

استخدام در یک شرکت مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی ۱۷ شهریور

استخدام چند نفر مهندس برق ۱۷ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۱۷ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۱۷ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۱۷ شهریور

استخدام کارشناس متالوژی و ابزار دقیق (در زمینه پروژه های نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۷ شهریور

استخدام 7 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد وکارشناسان و کاردان مکانیک و صنایع / متالوژی ۱۷ شهریور

استخدام مهندس عمران یا مکانیک ۱۷ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۷ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۷ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۷ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۷ شهریور

استخدام کارشناس ارشد مهندسی برق - الترونیک ۱۸ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۸ شهریور

استخدام 3 نفر کارشناس و 2 نفر کاردان ۱۸ شهریور

استخدام یک نفر کارشناس ۱۸ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و فنی ۱۸ شهریور

استخدام یک نفر مهندس صنایع/ مدیریت ۱۸ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع و کامپیوتر و کاردان ۱۸ شهریور

استخدام چند نفر کارشناس مدیریت یا مهندسی صنایع و .. ۱۸ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسی علوم - شیمی - کشاورزی و گرافیک ۱۸ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان برق الکترونیک یا کنترل - حرارت و برودت و کارشناسان فنی ۱۸ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۲۰ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی در شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا ۲۰ شهریور

استخدام در شرکت دارویی پخش فردوس ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس صنایع در یک شرکت تولیدی در غرب استان تهران ۲۰ شهریور

Employment in Saba Asanbar-KONE Authorized Distributor ۲۰ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان اتوماسیون صنعتی و تکنسین برق و نقشه کشی صنعتی (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۰ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک و کامپیوتر ۲۰ شهریور

استخدام یک نفر مهندس برق قدرت ۲۰ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد الکترونیک و مهندسی پزشکی ۲۰ شهریور

استخدام مهندس برق - مکانیک ۲۰ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان برنامه ریزی - کنترل پروژه - سرپرست HSE وابزار دقیق (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس ۲۰ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۲۰ شهریور

استخدام 5 نفر کارشناس صنایع - مکانیک وحسابداری ۲۰ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس صنایع ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس صنایع ۲۰ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۲۰ شهریور

استخدام مهندس مکانیک (کلیه گرایش ها) ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس فیزیک - مکانیک - صنایع ۲۰ شهریور

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مکانیک سیالات ۲۰ شهریور

دعوت به همکاری موقت در سازمان برنامه و بودجه ۲۱ شهریور

استخدام در شرکت داده پردازی ایران - آی بی ام سابق ۲۱ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۰ شهریور

استخدام کارشناس صنایع ۲۱ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - کنترل پروژه - ایمنی ۲۱ شهریور

استخدام تعدادی مهندس تاسیسات مکانیک - برق - عمران - معماری وکنترل پروژه ۲۱ شهریور

استخدام 9 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - عمران - متالوژی مواد و فنی ۲۱ شهریور

استخدام کارشناس برق ۲۱ شهریور

استخدام 12 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی - کامپیوتر و زبان انگلیسی و مدیریت و .. ۲۱ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع - حسابداری ۲۱ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان کنترل کیفیت ورشته های دیگر ۲۱ شهریور

استخدام مهندس مکانیک ۲۱ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و مدیریت و کارشناس فنی ۲۱ شهریور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان انتشار اصلاحات دفترچه‌هاي راهنماي ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور ۲۲ شهریور

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها-آخرین مهلت ثبت نام ۲۲ شهریور

آگهی استخدام 313 نفر در شرکت عارف اندیشان مهراس ۲۲ شهریور

استخدام در شرکت پارس پنگان ۲۲ شهریور

استخدام در شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت OICO ۲۲ شهریور

استخدام شركت شونيز در تبريز ۲۲ شهریور

استخدام در بیمه سامان ۲۲ شهریور

استخدام رشته هاي علوم پايه در شركت معتبر پـزشكي ۲۳ شهریور

استخدام كادر فروش در موسسه فرهنگي ۲۳ شهریور

استخدام شركت همكاران سيستم اصفهان ۲۳ شهریور

استخدام کارشناس الکترونیک ۲۳ شهریور

استخدام تعدادی کارشناس بهداشت HSE و ایمنی ۲۳ شهریور

استخدام یک نفر کارشناس صنایع ۲۳ شهریور

استخدام مهندس شیمی (پلیمر) و آزمایشگاه پلیمر ۲۳ شهریور

استخدام در یک بانک خصوصی ۲۳ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - فنی ۲۳ شهریور

استخدام یک نفر کارشناس ارشد مکانیک سیالات یا تاسیسات ۲۳ شهریور

استخدام 8 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - مکانیک - HSE - معدن متالورژی - برق ابزار دقیق - صنایع ۲۳ شهریور

دعوت به همکاری در پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی ۲۳ شهریور

استخدام مهندس مکانیک (گرایش سیالات) ۲۳ شهریور

استخدام مهندس مکانیک (گرایش تاسیسات مکانیکی ساختمان) ۲۳ شهریور

دعوت به همکاری موقت در سازمان برنامه و بودجه ۲۳ شهریور

استخدام کارشناس ۲۳ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی کارشناسان ارشد عمران و برق (قدرت) و .. ۲۳ شهریور

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - صنایع ۲۳ شهریور

استخدام کارشناس ۲۳ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان صنایع - مکانیک - برق ۲۳ شهریور

امکان ثبت نام جدید در آزمون های استخدامی ۲۳ شهریور

جزئیات اولویت متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۲۳ شهریور

آغاز ثبت‌نام مجدد آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از ۱۱ مهرماه ۲۳ شهریور

استخدام در جهاد دانشگاهی - واحد علم و صنعت ۲۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۴ شهریور

استخدام Line Manager در شركت معتبر ۲۴ شهریور

استخدام ليسانس رشته‌هاي فني آقا ۲۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۴ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۴ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۲۴ شهریور

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۲۴ شهریور

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۲۴ شهریور

استخدام سرمهندس (در زمینه پروژه های نفت, گاز, دریایی و سد سازی) ۲۴ شهریور

استخدام کارشناس/ کاردان مکانیک ساخت و تولید یا جامدات و نقشه کشی صنعتی و .. ۲۴ شهریور

استخدام تعدادی کارشناس الکتروتکنیک ۲۴ شهریور

استخدام 2 نفر کارشناس شیمی کاربردی ۲۴ شهریور

استخدام یک نفر کاردان برق ۲۴ شهریور

استخدام نقشه کش صنعتی در یک شرکت تولید کننده تجهیزات ثابت نفت و گاز و پتروشیمی ۲۵ شهریور

استخدام نقشه کش با 6 سال سابقه در شرکت تولید کننده نفت و گاز پتروشیمی ۲۵ شهریور

استخدام کارشناس حسابداری ۲۵ شهریور

استخدام در یک شرکت مهندسی ۲۵ شهریور

استخدام در شرکت پیمانکاری فعال در نفت و گاز ۲۵ شهریور

استخدام در مهندسین مشاور ۲۵ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۵ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۵ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۵ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین کامپیوتر و فنی و تکنسین مکانیک ۲۵ شهریور

استخدام تعدادی کارشناس ۲۵ شهریور

استخدام کاردان مکانیک صنعتی ۲۵ شهریور

استخدام مهندس برق (گرایش الکترونیک) ۲۵ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - ساخت و تولید و نقشه کش صنعتی ۲۵ شهریور

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۲۵ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع و .. ۲۵ شهریور

استخدام 9 عنوان شغلی در شركت پيمانكار EPC نفت، گاز و پتروشیمی ۲۶ شهریور

استخدام در یک شرکت معتبر فنی و مهندسی مستقر در شهر اصفهان ۲۶ شهریور

استخدام ليسانس مديريت گرايش MBA ۲۶ شهریور

استخدام رشته هاي صنايع، نرم افزار،عمران، حسابداری و مديريت ۲۶ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۷ شهریور

استخدام کارشناس تاسیسات برق و مکانیک ۲۷ شهریور

استخدام مهندس برق الکترونیک و مخابرات ۲۷ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - برق قدرت و .. ۲۷ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و مهندسین ۲۷ شهریور

استخدام کارشناس مکانیک ۲۷ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان مکانیک و کامپیوتر و .. ۲۷ شهریور

استخدام 12 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان شیمی - صنایع - زبان - مدیریت و .. ۲۷ شهریور

استخدام یک نفر کاردان برق ۲۷ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق (قدرت) - مکانیک (سیالات) - تکنسین برق و مکانیک ۲۷ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین شیمی - فنی مهندسی و کاردان فنی ۲۷ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت - فنی مهندسی و بهداشت حرفه ای ۲۷ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان سیستم و روش ها - صنایع - مکانیک - شیمی - نقشه کشی صنعتی ۲۷ شهریور

استخدام مهندس صنایع و فیزیک ۲۷ شهریور

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - برق - نقشه کشی صنعتی و فنی ۲۷ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان برق - مالی و .. ۲۷ شهریور

استخدام در شرکت مهندسان مشاور سازه ۲۷ شهریور

استخدام در یک شرکت فعال در زمینه پتروشیمی ۲۷ شهریور

استخدام در یک شرکت تولیدی در 6 عنوان شغلی ۲۸ شهریور

استخدام در شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا ۲۸ شهریور

استخدام در شرکت آرامکس ۲۸ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۸ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۸ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۸ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۸ شهریور

استخدامی گسترده در گروه مهندسی ایران (پیمانکار پروژه های نفت, گاز) ۲۸ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۲۸ شهریور

استخدام مهندس صنایع ۲۸ شهریور

استخدام کارشناس ۲۸ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - عمران و آرشیتکت ۲۸ شهریور

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های صنایع - مکانیک - مدیریت بازرگانی و صنعتی و .. ۲۸ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین برق - کنترل کیفیت و مالی و .. ۲۸ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - کنترل پروژه - بازرگانی و حسابدار ۲۸ شهریور

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - پلیمر - حسابداری و کاردان رشته های فنی ۲۸ شهریور

استخدام در بانک خصوصی ۲۸ شهریور

استخدام یک شرکت معتبر فعال در زمینه نفت و گاز در تهران ۲۸ شهریور

استخدام در مهندسین مشاور ۲۹ شهریور

استخدام در شرکت مهندسان مشاور سازه ۲۹ شهریور

استخدام کارشناس برق - همه گرایش ها ۲۹ شهریور

استخدام 2 نفر مهندس الکترونیک یا کنترل و 1 نفر کارشناس کامپیوتر ۲۹ شهریور

استخدام کارشناس ارشد و کارشناس صنایع - برنامه ریزی تولیدی، صنعتی ۲۹ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - الکترونیک - صنایع - مدیریت بازرگانی ۲۹ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و سایر رشته ها ۲۹ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۹ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۹ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۹ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۹ شهریور

استخدام یک نفر کارشناس برق - الکترونیک یا کامپیوتر ۲۹ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان مدیریت صنعتی و سایر رشته ها ۲۹ شهریور

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های صنایع - مدیریت صنعتی - مکانیک ۲۹ شهریور

استخدام یک نفر مهندس مکانیک - برق ۲۹ شهریور

استخدام مهندس متالوژی - مکانیک ۲۹ شهریور

استخدام رشته مكانيك و متالوژي ۳۰ شهریور

استخدام در شرکت صبا شيمي آريا ۳۰ شهریور

استخدام در شرکت پیمانکاری فعال در صنایع نفت و گاز ۳۰ شهریور

نتیجه نهایی دومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی منتشر شد ۳۱ شهریور

استخدام نيرو در شركت توليدي تجهيزات صنعت ۳۱ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۳۱ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۳۱ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۳۱ شهریور

استخدام کارشناس برق (همه گرایش ها ) ۳۱ شهریور

استخدام 1نفر مهندس صنایع و 3 نفر کارشناس کامپیوتر ۳۱ شهریور

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و سایر رشته ها ۳۱ شهریور

استخدام کارشناس ۳۱ شهریور

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - سیویل - برق و صنایع ۳۱ شهریور

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۳۱ شهریور

استخدام مهندس متالوژی - مکانیک ۳۱ شهریور

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان پلیمر - مکانیک و فنی ۳۱ شهریور

استخدام در شرکت مهندسان مشاور سازه ۱ مهر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان ۱ مهر

استخدام یک نفر مهندس یا تکنسین برق ۱ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین متالوژی و تکنسین برق و فنی ۱ مهر

استخدام یک نفر مهندس صنایع ۱ مهر

استخدام کارشناس الکترونیک ۱ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۱ مهر

استخدام یک نفر کارشناس شیمی ۱ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان صنایع-مکانیک - عمران - ابزار دقیق ۱ مهر

استخدام مهندس برق و الکترونیک و مخابرات ۱ مهر

استخدام جهت کار دانشجویی ۱ مهر

استخدام شرکت Shell در کشور امارات متحده عربی ۲ مهر

استخدام در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO ۳ مهر

استخدام در یک شرکت تولیدی صنعت برق ۳ مهر

استخدام در شرکت داده پردازی ایران - آی بی ام سابق ۳ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک و صنایع ۳ مهر

استخدام چند نفر مهندس برق (قدرت - الکترونیک - مخابرات - کنترل) ۳ مهر

استخدام مهندس برق ۳ مهر

استخدام 2 نفر کارشناس برق - الکترونیک (در زمینه صنایع نفت, گاز, پتروشیمی) ۳ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین برق - صنایع - مالی و سایر رشته ها ۳ مهر

استخدام مهندس برق ۳ مهر

استخدام مهندس صنایع ۳ مهر

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد برق یا مکانیک ۳ مهر

استخدام مهندس صنایع ۳ مهر

استخدام مهندس صنایع ۳ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان متالوژی و پلیمر ۳ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان شیمی (در زمینه فرآورده های نفتی) ۳ مهر

استخدامی گسترده برای کارشناسان نظارت فنی - کنترل پروژه - ابزار دقیق - مکانیک - برق نیروگاه ۳ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و نرم افزار ۳ مهر

استخدام مهندس مکانیک یا صنایع (در زمینه صنایع نفت, گاز, پتروشیمی) ۳ مهر

استخدام کارشناس تاسیسات یا سیالات ۳ مهر

استخدام تعدادی کارشناس / کاردان مکانیک سیالات - صنایع ۳ مهر

استخدام مهندس مکانیک / متالورژی ۳ مهر

استخدام كارشناس يا ارشد مهندسي نفت يا مهندسي شيمي ۳ مهر

استخدام کارشناس ارشد و کارشناس برق یا مکانیک ۴ مهر

استخدام مهندس صنایع ۴ مهر

استخدام یک نفر مهندس شیمی یا صنایع ۴ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - سیویل - برق - ابزار دقیق و صنایع ۴ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - برق - مکانیک - صنایع ۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان عمران و مدیریت اجرائی ۴ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۴ مهر

استخدام مهندس برق ۴ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان صنایع - مکانیک - عمران - ابزار دقیق ۴ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک و تکنسین تاسیسات ۴ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان / کاردان مکانیک - حسابداری ۴ مهر

استخدام 5 نفر مهندس مکانیک ۴ مهر

فرصت های شغلی شرکت نفتی شورون در قاره آسیا ۴ مهر

استخدام در یک سازمان معتبر جهت استخدام در پروژه های مختلف ۵ مهر

استخدام در مهندسین مشاور طرح نو اندیشان ۵ مهر

استخدام در یک شرکت بین المللی فعال در تجهیزات تهویه مطبوع ۵ مهر

استخدام کارشناس الکترونیک ۵ مهر

استخدام مهندس برق (قدرت - الکترونیک - مخابرات - کنترل) ۵ مهر

استخدام مهندس الکترونیک ۵ مهر

استخدام مهندس صنایع ۵ مهر

استخدام مهندس صنایع ۵ مهر

استخدام مهندس صنایع ۵ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و فنی ۵ مهر

استخدام مهندس صنایع و نرم افزار ۵ مهر

استخدام کارشناسان ساختمان - متالوژ - مکانیک - تاسیسات - برق و کنترل ۵ مهر

استخدام مهندس صنایع ۵ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۵ مهر

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک (با سابقه در زمینه پروژه های نفت, گاز, یا سیستم های جانبی نیروگاهی) ۵ مهر

استخدام 2 نفر کارشناس ارشد یا کارشناس مهندسی مکانیک ۵ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۵ مهر

استخدام خارج از ایران - فرصت های شغلی در شرکت Schlumberger ۶ مهر

استخدام سرپرست بخش طراحی سازه ۶ مهر

استخدام در شرکت سرمایه گذاری البرز ۶ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ۶ مهر

استخدام یک نفر مهندس صنایع (گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها) ۶ مهر

استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع ۶ مهر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۶ مهر

استخدام یک نفر مهندس شیمی یا صنایع ۶ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین برق - عمران - مکانیک - صنایع ۶ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۶ مهر

استخدام چند نفر مهندس مکانیک (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۶ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک برق - عمران - معماری ۶ مهر

استخدام کارشناس عمران (در زمینه طرحهای آبرسانی و آب و فاضلاب) ۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۶ مهر

استخدام در یک شرکت مخابراتی ۷ مهر

آگهی پذیرش نمایندگی شرکت بیمه دی ۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و کامپیوتر ۷ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک - ابزار دقیق - بازرگانی - گرافیک و .. ۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و نقشه کش صنعتی ۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و الکترونیک وفنی ۷ مهر

استخدام یک نفر مهندس صنایع و یک نفر مهندس مکانیک ۷ مهر

استخدام 6 نفر مهندس مکانیک ۷ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع - آمار- کامپیوتر - مکانیک - حسابداری و کاردان فنی ۷ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی - صنایع - حسابداری و .. ۷ مهر

استخدام 9 ردیف شغلی برای کارشناسان / کاردان برق صنعتی - مکانیک - متالوژی و .. ۷ مهر

استخدام مهندس صنایع ۷ مهر

استخدام 3 نفر مهندس مکانیک و1 نفر مهندس برق ۷ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - صنایع ۷ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان در زمینه های مختلف ۸ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک و سایر رشته ها ۸ مهر

استخدام یک نفر مهندس شیمی یا صنایع ۸ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های مکانیک - حسابداری و فنی ۸ مهر

استخدام کارشناس / کاردان صنایع - شیمی - کامپیوتر ۸ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد برق - صنایع یا مدیریت و کارشناسان سایر رشته ها ۸ مهر

استخدام کارشناس ۸ مهر

استخدام در شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) ۱۰ مهر

دعوت به همکاری از مدیران تدارکات داخلی ۱۰ مهر

استخدام در شرکت فرش فرهی در 11 ردیف شغلی ۱۰ مهر

استخدام در شرکت فولاد غدیر نی ریز ۱۰ مهر

استخدام در یک شرکت پیمانکاری فعال در جنوب کشور ۱۰ مهر

انتشار اصلاحات دفترچه آزمون استخدامی دستگاهای اجرایی از امروز ۱۰ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک - صنایع ۱۰ مهر

استخدام کارشناس برق (قدرت) ۱۰ مهر

استخدام تعدادی مهندس برق قدرت ۱۰ مهر

استخدام مهندس تاسیسات مکانیک - برق - صنایع (کنترل پروژه) ۱۰ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناس الکترونیک (طراح و تکنسین) و .. ۱۰ مهر

استخدام مهندس برق مخابرات ۱۰ مهر

استخدام مهندس برق - مدیریت ۱۰ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک جامدات و سیالات - صنایع و.. ۱۰ مهر

استخدام چند نفر مهندس صنایع ۱۰ مهر

استخدام کارشناس فیزیک - مکانیک - صنایع ۱۰ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۱۰ مهر

استخدام مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی - بازرگانی ۱۰ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد مهندسی صنایع و مهندسین مکانیک - عمران - کامپیوتر و .. ۱۰ مهر

استخدام یک نفر کارشناس صنایع - مدیریت مالی یا بازرگانی ۱۰ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - پایپینگ - صنایع - برق و ابزار دقیق - مخابرات - سیویل - عمران و جوش (در زمینه خطوط لوله انتقال نفت, گاز) ۱۰ مهر

استخدام کارشناس ایمنی صنعتی ۱۰ مهر

استخدام مهندس الکترونیک - کامپیوتر ۱۰ مهر

استخدام تعدادی مهندس مکانیک (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۰ مهر

استخدام در یک شرکت پیمانکاری ۱۰ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - شیمی - صنایع ۱۰ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۱ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۱ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۱ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۱ مهر

استخدام مهندس صنایع ۱۱ مهر

استخدام مهندس صنایع ۱۱ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - الکترونیک ۱۱ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی - پلیمر - تکنسین آزمایشگاه ۱۱ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۱۱ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ۱۱ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان مدیریت - صنایع و روانشناسی ۱۱ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین برق - الکترونیک - کامپیوتر ۱۱ مهر

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان عمران - صنایع - مدیریت برق ۱۱ مهر

استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای ۱۱ مهر

استخدام مهندس پزشکی یا الکترونیک ۱۲ مهر

استخدام 50 نفر کارشناس و تکنسین ۱۲ مهر

استخدام کارشناس صنایع ۱۲ مهر

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱۲ مهر

استخدام کارشناس فیزیک - مکانیک - صنایع ۱۲ مهر

استخدام مهندس صنایع ۱۲ مهر

استخدام کارشناس کنترل کیفیت ۱۲ مهر

استخدام مهندس شیمی ۱۲ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی - پلیمر و تکنسین آزمایشگاه ۱۲ مهر

استخدام کارشناس متالوژی - ریخته گری ۱۲ مهر

استخدام مهندس مکانیک (کلیه گرایش ها) ۱۲ مهر

استخدام تعدادی مهندس مکانیک (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۲ مهر

استخدام مهندس مکانیک (کارشناسی یا دکترا) و مهندس فنی ۱۲ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - صنایع و .. ۱۲ مهر

استخدام در مقاطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی و بالاتر ۱۲ مهر

استخدام 9 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - ابزار دقیق - نقشه کش صنعتی و سایر رشته ها (در زمینه نفت, گاز) ۱۲ مهر

استخدام در 7 ردیف شغلی در زمینه برنامه نوبیسی، بانک اطلاعاتی، سخت افزار، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی ۱۲ مهر

استخدام مدیر مالی ۱۳ مهر

استخدام در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۱۳ مهر

استخدام مهندس برق ۱۳ مهر

استخدام مهندسی پزشکی یا الکترونیک ۱۳ مهر

استخدام کارشناس فرآیند و مکانیک ۱۳ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۱۳ مهر

استخدام مهندس فروش و تکنسین ماشین آلات ۱۳ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ارشد مهندسی نفت ( در زمینه نفت, گاز) ۱۳ مهر

استخدامی در یک شرکت تولیدی ۱۳ مهر

استخدام کارشناس مالی ۱۳ مهر

استخدام کارشناس شیمی ۱۳ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ۱۳ مهر

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک - الکترونیک - نقشه کش صنعتی و .. ۱۳ مهر

استخدام یک نفر کارشناس (خانم) ۱۳ مهر

استخدام مهندس برق الکترونیک ۱۳ مهر

استخدام مهندس ناظر عمران - برق - مکانیک ۱۳ مهر

استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای ۱۳ مهر

استخدام در مهندسین مشاور نفت، گاز و پتروشیمی در 6 ردیف شغلی ۱۴ مهر

استخدام در یک شرکت پیمانکار EPC نفت، گاز و پتروشیمی ۱۴ مهر

استخدام کارشناس فنی مخابرات ۱۴ مهر

استخدام تعدادی کارشناس و کاردان الکترونیک و الکترومکانیک ۱۴ مهر

استخدام مهندس صنایع ۱۴ مهر

استخدام 2 نفر بازرس فنی ۱۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین معماری - عمران - صنایع ۱۴ مهر

استخدام مهندس عمران ۱۴ مهر

استخدام مدیر ارشد پروژه ۱۴ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۴ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۴ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۴ مهر

مجموعه استخدام های کارشناسان و مهندسی در زمینه های مختلف ۱۴ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۵ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۵ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۵ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۵ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک ساخت یا تولید و نقشه کشس صنعتی و کارشناس ارشد مکانیک ۱۵ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ۱۵ مهر

استخدام مهندس برق ۱۵ مهر

استخدام مهندس معماری - تاسیسات - برق ۱۵ مهر

استخدام کارشناس کامپیوتر یا الکترونیک ۱۵ مهر

استخدام مهندس عمران ۱۵ مهر

اسامی ۹۰ برگزیده استخدامی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام شد ۱۵ مهر

استخدام مهندس برق ۱۷ مهر

استخدامی گسترده برای کارشناسان و کاردان مکانیک و برق ۱۷ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین و تکنسین الکترونیک و برنامه نویس ۱۷ مهر

استخدام مهندس صنایع / مدیریت ۱۷ مهر

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی و کامپیوتر ۱۷ مهر

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - متالوژی - مکانیک - الکترونیک - بازرگانی و اقتصاد ۱۷ مهر

استخدام کارشناس ارشد مدیریت یا صنایع ۱۷ مهر

استخدام کارشناس ارشد مدیریت یا صنایع ۱۷ مهر

استخدام مهندس صنایع ۱۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای متخصصین زیست شناسی سلولی - مولکولی - بیوتکنولوی - ژنتیک و میکروبیولوژی - برق و الکترونیک ۱۷ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - نساجی ۱۷ مهر

استخدام 2 نفر کارشناس شیمی ۱۷ مهر

استخدام 1 نفر کارشناس (در زمینه پروژه های نیروگاهی, پتروشیمی, نفت, گاز) ۱۷ مهر

استخدام 1 نفر کارشناس / کاردان ۱۷ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۱۷ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ارشد / کارشناس مکانیک ۱۷ مهر

استخدام مسئول فنی ۱۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - نفت, شیمی (در زمینه صنعت نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۷ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ۱۷ مهر

استخدام 2 نفر مهندس عمران (در زمینه صنایع نفت, گاز) ۱۷ مهر

آغاز ثبت‌ نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش /جذب ۱۰ هزار نیروی انسانی ۱۷ مهر

استخدام یک شرکت پیمانکاری فعال در زمینه نیروگاهی در کشور عراق - شهر بصره ۱۸ مهر

استخدام در شرکت مهندسی قدس نیرو ۱۸ مهر

استخدام در سفارت استرالیا ۱۸ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان ۱۸ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ارشد / کارشناس ۱۸ مهر

استخدام 3 نفر کارشناس بازرگانی ۱۸ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان و کاردان مکانیک - مکانیک ماشین های کشاورزی و نقشه کش صنعتی ۱۸ مهر

استخدام کارشناس ارشد کنترل کیفی (در زمینه صنعت نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۸ مهر

استخدام کارشناس مکانیک - برق - ساختمان - کنترل پروژه - ابزار دقیق ۱۸ مهر

استخدام تعدادی مهندس صنایع - عمران - مکانیک و .. (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۸ مهر

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین تاسیسات - برق - عمران - پلیمر - مکانیک و فیزیک ۱۸ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - سیویل و فنی ۱۸ مهر

استخدام مهندس عمران ۱۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع (در زمینه نفت, گاز) ۱۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۹ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۹ مهر

مجموعه استخدام های کارشناسان و مهندسی در زمینه های مختلف ۱۹ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۹ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد مدیریت و برنامه ریزی ۱۹ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مارشناسان مکانیک و سایر رسته ها ۱۹ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های مکانیک - ساخت و تولید - مهندس فنی و تکنسین ۱۹ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۱۹ مهر

استخدام مهندس مواد یا مکانیک ۱۹ مهر

استخدام کارشناس ارشد مدیریت یا صنایع ۱۹ مهر

استخدام کارشناس ارشد مدیریت یا صنایع ۱۹ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق (الکترونیک یا کنترل) - مهندس مکانیک (تاسیسات) - مهندس نساجی (تکنولوژی / شیمی نساجی) ۱۹ مهر

استخدام ده ردیف شغلی در یک شرکت پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در عسلویه و چابهار ۲۲ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۲ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۲ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۲ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۲ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - الکترونیک و تکنسین ۲۴ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک - ابزار دقیق - گرافیک - بازرگانی - سینما و .. ۲۴ مهر

استخدام مهندس صنایع ۲۴ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - صنایع ۲۴ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان مکانیک - الکترونیک و .. ۲۴ مهر

استخدام کارشناس الکترونیک ۲۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان مکانیک - برق (کنترل) ۲۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت صنعتی و سایر رشته ها ۲۴ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - ساخت و تولید و ... ۲۴ مهر

استخدام مهندس صنایع ۲۴ مهر

استخدام کارشناس صنایع ۲۴ مهر

استخدام 3 نفر مهندس صنایع ۲۴ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت صنعتی و حسابدار ۲۴ مهر

استخدام مهندس شیمی فرآیند ۲۴ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین متالوژی - کارشناس زبان ۲۴ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۲۴ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک (کارشناس یا دکترا) و تعمیر کار پمپ های طبقاتی ۲۴ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و نقشه کش صنعتی (در زمینه نفت, پتروشیمی) ۲۴ مهر

استخدام مهندس مکانیک ۲۴ مهر

استخدام مهندس صنایع ۲۴ مهر

استخدام کارشناس ارشد مدیریت یا صنایع ۲۴ مهر

استخدام لیسانس صنایع ۲۴ مهر

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) ۲۵ مهر

استخدام در شرکت کوبل دارو ۲۵ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۵ مهر

استخدام مهندس صنایع (گرایش تحلیل سیستم ها/ تولید صنعتی) ۲۵ مهر

استخدام بازرس وکارشناس کنترل کیفیت ۲۵ مهر

استخدام یک شرکت Joint Venture در ایران ۲۵ مهر

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - پلیمر - حسابداری - گرافیک و .. ۲۵ مهر

استخدام 9 ردیف شغلی برای مهندسین شیمی - حسابداری - مدیریت - مواد و HSE و کاردان صنایع شیمیای - پتروشیمی, شیمی - مکانیک (در زمینه صنایع پتروشیمی) ۲۵ مهر

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان و کاردان رشته های مکانیک - برق - نقشه کش - مدیریت صنعتی و فنی ۲۵ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - معماری - مکانیک ۲۵ مهر

استخدام تکنسین خاک - بتن - آسفالت ۲۵ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین نقشه بردار و اجرائی و کارشناس ماشین آلات ۲۵ مهر

استخدام کارشناس سازه - معماری- مکانیک و الکترونیک ۲۵ مهر

استخدام کارشناس عمران یا مکانیک ۲۵ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین برق و تاسیسات - شیمی - الکترونیک - کارشناس شیمی ۲۵ مهر

استخدام چندر دیف شغلی برای کارشناسان ارشد - کارشناسان و کاردان رشته های مهندسی مکانیک - صنایع - سیستم ها و روش های تولید - و قالبساز و .. ۲۵ مهر

استخدام یک نفر مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۵ مهر

استخدام کارشناس ارشد و کارشناس مهندس صنایع ۲۵ مهر

استخدام کارشناس مکانیک ۲۵ مهر

استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد صنایع ۲۶ مهر

استخدام در شرکت معتبر در زمینه صنایع پلیمری ۲۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان در زمینه های مختلف ۲۶ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک(در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۶ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - صنایع ۲۶ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری - صنایع - برق و مکانیک ۲۶ مهر

استخدام مهندس برق ۲۶ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان الکترونیک وتکنسین مکانیک و .. ۲۶ مهر

استخدام کارشناس برق ۲۶ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین برق (قدرت یا کنترل) - مکانیک (جامدات یا ساخت و تولید) - آب و فاضلاب ۲۶ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته مکانیک و دیپلم سایر رشته ها ۲۶ مهر

استخدام 2 نفر تکنسین یا کاردان فنی ۲۶ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع یا مدیریت صنعتی و کاردان مکانیک ۲۶ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق (الکترونیک یا قدرت) - مهندس نساجی - مهندس مشاور نساجی ۲۷ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین فروش - برق قدرت و .. ۲۷ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت - کامپیوتر و .. ۲۷ مهر

استخدام در یک شرکت فناوری اطلاعات ۲۷ مهر

استخدام کارشناسان رشته های مکانیک - برق - ساختمان - کنترل پروژه و ابزار دقیق ۲۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین و تکنسین مکانیک و برق ۲۷ مهر

استخدام مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۷ مهر

استخدام 2 نفر مهندس صنایع یا مدیریت (کلیه گرایش ها) ۲۷ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین معمار - تاسیسات مکانیک ۲۷ مهر

استخدام مهندس عمران یا صنایع ۲۷ مهر

استخدام کارشناس/ کاردان/ دیپلم مکانیک ۲۷ مهر

استخدام مهندس مکانیک (گرایش ساخت و تولید) ۲۷ مهر

استخدام مهندس برق و الکترونیک ۲۷ مهر

استخدام مهندس صنایع و کارشناس HSE ۲۷ مهر

استخدام یکنفر مهندس مکانیک - برق الکترونیک ۲۷ مهر

استخدام تعدادی کارشناس و نقشه کش صنعتی ۲۷ مهر

استخدام تعدادی کارشناس ارشد و کارشناس شیمی ۲۸ مهر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کاردان رشته های برق صنعتی - تاسیساتی و دیپلم فنی ۲۸ مهر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های حسابداری - گرافیک - مکانیک - فنی - برق - کامپیوتر و دیپلم رشته های دیگر ۲۸ مهر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان و کاردان رشته های مکانیک - صنایع غذایی - صنایع ۲۸ مهر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - صنایع - بازرگانی - نقشه کش صنعتی و تراشکار (در زمینه صنایع نفت) ۲۸ مهر

استخدام کارشناس IT - MBA - مدیریت ۲۸ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناس یا دکترا مهندسی مکانیک و تعمیر کار پمپ های طبقاتی ۲۸ مهر

استخدام مهندس برق ۲۸ مهر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی صنایع ۲۸ مهر

استخدام مهندس صنایع ۲۸ مهر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۸ مهر

استخدام نیروی متخصص در رشته تحصیلی مهندسی پزشکی ۲۸ مهر

استخدام کارشناس ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای ۲۸ مهر

استخدام کارشناس مکانیک/متالوژی (ساخت و تولید یا طراحی جامدات) ۲۸ مهر

استخدام مهندس مخابرات،الکترونیک و کامپیوتر بصورت تمام وقت و پاره وقت طرح سربازی (امریه) ۲۸ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۹ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۹ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۹ مهر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۹ مهر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ۲۹ مهر

استخدام تعدادی تکنسین مکانیک (گرایش ساخت و تولید یا طراحی کاربردی) ۲۹ مهر

استخدام یک نفر کارشناس/ کاردان برق ۲۹ مهر

استخدام تعدادی مهندس صنایع - مدیریت صنعتی - شیمی - فیزیک - نرم افزار و .. ۲۹ مهر

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک - مالی و .. ۲۹ مهر

استخدام 4 نفر کاردان برق صنعتی یا الکترونیک ۲۹ مهر

استخدام 11 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ دیپلم رشته های حسابداری - فنی مهندسی - کنترل کیفی و سایر رشته ها ۲۹ مهر

آگهی پذیرش دانشجوی بورسیه ۲۹ مهر

استخدام پیمانی دارندگان مدرک کارشناسی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۹ مهر

استخدام در شرکت بازرگانی ۱ آبان

استخدام در گروه گسترش ۱ آبان

استخدام در گروه صنعتی توزین الکتریک ۱ آبان

استخدام در پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی ۱ آبان

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی ۱ آبان

استخدام در یک شرکت دارو سازی در 3 ردیف شغلی ۱ آبان

استخدام در یک شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان ۱ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و سایر رشته ها ۱ آبان

استخدام 2 نفر مهندس برق ۱ آبان

استخدام کارشناس/ کاردان برق ۱ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و مکانیک و مکانیک سیالات ۱ آبان

استخدام مهندس صنایع ۱ آبان

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱ آبان

استخدام 1 نفر کارشناس ارشد ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک یا صنایع ۱ آبان

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع و .. ۱ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۱ آبان

استخدام مهندس صنایع یا نرم افزار ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک (ترجیحا ساخت و تولید) ۱ آبان

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک (سیالات) ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱ آبان

استخدام یک نفر مهندس مکانیک (در زمینه صنعت نفت, گاز,) ۱ آبان

استخدام کارشناس مکانیک/ متالورژی ۱ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - حسابداری - مدیریت - مدیریت بیمه و سایر رشته ها ۱ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کارشناسان ارشد رشته های مهندسی صنایع - مکانیک ۱ آبان

استخدام یک نفر مهندس مکانیک (در زمینه نفت و گاز) ۱ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های مکانیک (جامدات) - الکترونیک ۱ آبان

استخدام یک نفر مهندس مکانیک (در زمینه پتروشیمی) ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱ آبان

استخدام چند نفر کارشناس رشته های مهندسی فرآیند - شیمی - مکانیک (در زمینه صنایع نفت, گاز, پتروشیمی) ۱ آبان

استخدام یک نفر کارشناس ارشد ۲ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع (در زمینه پروژه های نفتی) ۲ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲ آبان

استخدام کارشناس/ کاردان رشته های مهندسی صنایع - حقوق - برق - مکانیک ۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲ آبان

استخدام یک نفر منشی با مدرک کارشناسی ۲ آبان

شرکت خدماتی ایرانسل دعوت به همکاری می نماید ۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲ آبان

استخدام یک نفر کارشناس فروش و بازاریابی ۲ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی - کنترل کیفی و سایر رشته ها ۲ آبان

استخدام کارشناس حسابداری یا مدیریت مالی ۲ آبان

استخدام 9 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته حسابداری و سایر رشته ها ۲ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های مهندسی مکانیک - صنایع غذایی - صنایع ۲ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان تولید - کنترل کیفی - برنامه ریزی و تکنسین فنی ۲ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین شیمی - برق - کارشناس بهداشت - برقکار و تاسیسات ۳ آبان

استخدام کاردان/ کارشناس برق ۳ آبان

استخدام کارشناس مدیریت - صنایع و سایر رشته ها ۳ آبان

استخدام مهندس برق ۳ آبان

استخدام کاردان/ کارشناس برق صنعتی/ الکترونیک ۳ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترومکانیک - مکانیک و نقشه کش - الکتروتکنیک ۳ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و کنترل کیفی و سایر رشته ها ۳ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان مدیریت - صنایع - حسابداری - مکانیک و فنی ۳ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - آب و فاضلاب ۳ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۳ آبان

استخدام کاردان/ کارشناس برق ۳ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناس ارشد / کارشناس برق - مکانیک ۳ آبان

استخدام مهندس در یک شرکت بین المللی ۳ آبان

استخدام مهندس برق ۳ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین کامپیوتر - صنایع و کارشناسان رشته های دیگر ۳ آبان

استخدام 5 نفر کارشناس ارشد صنایع غذایی و مدیریت صنعتی ۳ آبان

استخدام مدیر پروژه نیروگاه بادی/خورشیدی ۳ آبان

استخدام تعدادی مهندس مکانیک (گرایش متالورژی استخراجی) - مهندسی معدن (گرایش فرآوری) ۳ آبان

استخدام 3 نفر مهندس مکانیک ۳ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و نقشه کش صنعتی (در زمینه پروژههای نفت, پتروشیمی) ۳ آبان

استخدام مهندس مکانیک یا صنایع ۳ آبان

استخدام یک نفر مهندس مکانیک ( در زمینه صنعت نفت, گاز) ۳ آبان

استخدام کارشناس الکترونیک ۴ آبان

استخدام لیسانس مکانیک ۴ آبان

استخدام کارشناس فروش (بازاریابی) ۴ آبان

استخدام 8 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان/ کاردان رشته های طراحی و گرافیست - مهندسی مواد و سرامیک - حسابداری - مدیریت بازرگانی - صنایع و .. ۴ آبان

دعوت به همکاری در مهندسین مشاور از مهندسین معمار ۴ آبان

استخدام مهندس صنایع ۴ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی تجزیه - برق - ابزار دقیق و محیط زیست ۴ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - ابزار دقیق و عمران ۴ آبان

استخدام در یک شرکت معتبر تجارت بین المللی ۴ آبان

استخدام مهندس مکانیک (کرایش سیالات / تبدیل انرژی) ۴ آبان

استخدام مهندس برق ۴ آبان

استخدام مهندس برق ۴ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق (الکترونیک - قدرت) و مکانیک ۴ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد / کارشناسان صنایع غذایی - مهندسی صنایع یا مدیریت و کاردان تآسیسات یا جوشکاری ۴ آبان

استخدام 6 نفر کارشناس شیمی - مهندسی صنایع - و تکنسین برق و مکانیک صنعتی ۴ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترومکانیک - مکانیک و نقشه کش - الکترونیک ۵ آبان

استخدام مهندس برق ۵ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری صنعتی - کنترل کیفیت و .. ۵ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان مکانیک و کامپیوتر ۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - تاسیسات - معماری و عمران ۵ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان ۵ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - برق ۵ آبان

استخدام مهندس برق ۵ آبان

استخدام گروه های کامل مهندسی (در زمینه نفت, گاز, آب) ۵ آبان

استخدام مدیر پروژه نیروگاه بادی/ خورشیدی ۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت معتبرتجارت بین الملل در 2 ردیف شغلی ۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک یا متالورژی (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۵ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین اجرائی - کنترل پروژه - حسابدار و .. ۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق (الکترونیک/ قدرت) و مکانیک ۵ آبان

استخدام مسئول کنترل کیفیت ۶ آبان

استخدام کارشناس بازرگانی ۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته بازرگانی بین الملل و رشته های دیگر ۶ آبان

استخدام یک نفر کارشناس کنترل کیفیت ۶ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان در زمینه های مختلف ۶ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۶ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۶ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع (در زمینه نفت, گاز) ۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و دیپلم برق صنعتیاستخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و دیپلم برق صنعتی ۶ آبان

استخدام 6 نفر کارشناس/ کاردان ۶ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک تآسیسات - عمران - مالی - کنترل کیفیت و .. ۶ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ۶ آبان

استخدام در شرکت EIED ۸ آبان

استخدام یک نفر کارشناس جهت منشی ۸ آبان

استخدام کارشناس صنایع - مکانیک و .. ۸ آبان

استخدام تعدادی کارشناس ارشد/ کارشناس حسابداری ۸ آبان

استخدام چند نفر کارشناس بازاریابی وفروش - برنامه نویس و کارشناس مسلط به بانک اطلاعاتی ۸ آبان

استخدام کارشناس آشنا به صنعت نفت, گاز, پتروشیمی ۸ آبان

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی ۸ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان برق و نقشه کش برق ۸ آبان

استخدام 9 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - ایمنی - عمران - نقشه کش (در زمینه نفت, گاز) ۸ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان و کارشناسان ارشد برق - مکانیک ۸ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان بهداشت حرفه ای - ایمنی - صنایع - مدیریت - الکترونیک ۸ آبان

استخدام تعدادی مهندس برق ۸ آبان

استخدام مهندس فروش (با مدرک مهندسی کنترل) ۸ آبان

استخدام 3 نفر کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت ۸ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک - مدیریت صنعتی و حسابداری - مالی ۸ آبان

استخدام کارشناس رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع ۸ آبان

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس صنایع - برنامه ریزی تولیدی، صنعتی ۸ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین استخراج معدن واکتشاف معدن ۸ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان آبیاری و زهکشی ۸ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان HSE و صنایع و برق (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۸ آبان

استخدام تعدادی کارشناس و مدیر فنی ۸ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان اکتشاف/ استخراج معدن - زمین شناسی - بردار و ایمنی ۸ آبان

استخدام مهندس کشاورزی (آشنا به مناقصات) ۸ آبان

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۸ آبان

استخدام مهندس فروش (ترجیحا مهندس ساخت و تولید) ۸ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان برق - مکانیک خودرو - مکانیک ساخت وتولید ۸ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - کارشناسان HSE و صنایع ۸ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد وکارشناسان رشته های مدیریت مالی - عمران - معماری - صنایع و مدیریت اجرائی ۸ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۹ آبان

استخدام تعدادی کارشناس ارشد/ کارشناس رشته های شیمی - برق - مکانیک ۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان مهندسی صنایع - شیمی ۹ آبان

استخدام کارشناس ۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ۹ آبان

استخدام از مهندسین معمار ۹ آبان

استخدام تعدادی کارشناس و کارشناس ارشد و .. ۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - صنایع ۹ آبان

استخدام 7 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان/ کاردان رشته های حسابداری - مکانیک - کشاورزی - صنایع - مدیریت ۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - برق - تاسیسات - معماری ۹ آبان

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش ۹ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین پلیمر و شیمی (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۰ آبان

استخدام یک نفر حسابدار ۱۰ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان عمران - مکانیک - صنایع - ایمنی - برق و الکترونیک و .. (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۰ آبان

استخدام کارشناس جهت کارشناس تدارکات داخلی ۱۰ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های صنایع - مدیریت بازرگانی/ صنعتی - مکانیک و .. ۱۰ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان کنترل کیفیت - آزمایشگاه - تولید و .. ۱۰ آبان

استخدام مهندسین برق ۱۰ آبان

استخدام مهندسین صنایع ۱۰ آبان

استخدام مهندس صنایع (کلیه گرایش ها) ۱۰ آبان

استخدام کارشناس جهت مهندس فروش ۱۰ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس پلیمر یا شیمی ۱۰ آبان

استخدام کارشناس مکانیک ۱۰ آبان

استخدام در یک شرکت خصوصی فعال در نفت و گاز ۱۰ آبان

استخدام تعدادی مهندس مکانیک ۱۰ آبان

استخدام مهندس مکانیک (طراحی جامدات) ۱۰ آبان

استخدام کارشناس مکانیک ۱۰ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان برق - مکانیک خودرو - مکانیک ساخت و تولید ۱۰ آبان

استخدام 8 نفر کارشناس مکانیک ۱۰ آبان

استخدام 3 نفر کارشناس و کاردان مکانیک ۱۰ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترومکانیک و مکانیک ۱۱ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان کنترل کیفیت و .. ۱۱ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان ۱۱ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۱۱ آبان

استخدام یک نفر کارشناس HSE ۱۱ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته های مدیریت (تمام گرایش ها) - حسابداری - کامپیوتر و .. ۱۱ آبان

استخدام مهندس برق و مکانیک ۱۱ آبان

استخدام یک نفر کارشناس مهندسی صنایع ۱۱ آبان

استخدام مهندس الکترونیک یا سخت افزار ۱۱ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و تکنسین شیمی - الکترونیک و سایر رشته ها ۱۱ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی/ شیمی تجزیه - مکانیک ساخت وتولید - مهندس شیمی ۱۱ آبان

استخدام مهندس شیمی یا فرآیند ۱۱ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمران (طراح سازه و سیویل) - مکانیک (گرایش سیالات) و .. ۱۱ آبان

استخدام مهندس مکانیک وبرق ۱۱ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان و کاردان رشته های مختلف ۱۲ آبان

استخدام یک نفر کارشناس بازرگانی خارجی ۱۲ آبان

استخدام کارشناس کامپیوتر یا الکترونیک ۱۲ آبان

استخدام تعدادی کارشناس کامپیوتر و اقتصاد ۱۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۲ آبان

استخدام یک نفر کارشناس شیمی یا شیمی پلیمر ۱۲ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی - صنایع و .. ۱۲ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری - مکانیک - برق - بازرگانی خارجی ۱۲ آبان

استخدام کارشناس ارشد یا کارشناس پلیمر ۱۲ آبان

استخدام یک نفر مهندس الکترونیک یا سخت افزار ۱۲ آبان

استخدام یک نفر مهندس کشاورزی ۱۲ آبان

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - جوش - حسابداری و زبان ۱۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک (طراحی جامدات) ۱۲ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته های مهندسی برق - مکانیک خودرو - مکانیک ساخت وتولید ۱۲ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۳ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۳ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۳ آبان

استخدام کارشناس ارشد شیمی تجزیه ۱۳ آبان

استخدام یک نفر کارشناس شیمی ۱۳ آبان

استخدام مهندس صنایع (در زمینه پروژه نفتی) ۱۳ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۱۳ آبان

استخدام تعدادی کارشناس کشاورزی ۱۳ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق و کارشناس/ کاردان الکترونیک ۱۳ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان ۱۳ آبان

استخدام یکنفر کارشناس فنی یا بازرگانی ۱۳ آبان

استخدام تعدادی کارشناس با مدرک مهندسی کامپیوتر یا مخابرات (در زمینه تاسیسات نفت) ۱۵ آبان

دعوت به همکاری شرکت خدماتی ایرانسل با شرکت های تمامی استان های کشور ۱۵ آبان

دعوت به همکاری شرکت بیمه البرز(جهت توسعه و ترویج بیمه های زندگی) ۱۵ آبان

استخدام یک نفر کارشناس (جهت مشاور ملی امور دام) ۱۵ آبان

استخدام کارشناس ارشد برق والکترونیک ۱۵ آبان

استخدام مهندس الکترونیک ۱۵ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک و کارشناس ارشد اپتیک ولیزر ۱۵ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان برق و .. ۱۵ آبان

استخدام کاردان و مهندس الکترونیک و الکترو مکانیک ۱۵ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان برق و الکترونیک - صنایع - مکانیک و .. ۱۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و کارشناسان ارشد خوردگی، بازرسی فنی (در زمینه صنعت نفت) ۱۵ آبان

استخدام ازمتخصصین زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی - ژنتیک - میکروبیولوژی ۱۵ آبان

استخدام کارشناس پلیمر ۱۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین پلیمر و نساجی ۱۵ آبان

استخدام کارشناس مکانیک برق - ساختمان - کنترل پروژخ - ابزار دقیق ۱۵ آبان

استخدام یک نفرمهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد و کارشناسان مهندسی مکانیک - برق - صنایع و بازرگانی ۱۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع ۱۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۵ آبان

استخدام کارشناس صنایع یا مدیریت ۱۵ آبان

استخدام کارشناس فروش (با مدرک مهندسی کنترل - در زمینه نفت, گاز) ۱۶ آبان

استخدام تعدادی مهندس صنایع ۱۶ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۱۶ آبان

استخدام کارشناس صنایع (جهت کارشناس برنامه ریزی مواد) ۱۶ آبان

استخدام تعدادی کارشناس صنایع (گرایش تکنولوژی) - مهندس متالوژی و مکانیک ۱۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد ایمنی صنعتی و مهندس صنایع (در زمینه نفت ,گاز, پتروشیمی) ۱۶ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - برق و قدرت - کنترل یا الکترونیک - مکانیک ۱۶ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۶ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و مترجم (با سابقه در اجرای نیروگاه گازی) ۱۶ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری و .. ۱۶ آبان

استخدام کارشناس ارشد مهندس مواد ۱۶ آبان

استخدام کارشناس صنایع غذایی ۱۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان (جهت سرپرست و مدیرکنترل کیفی) ۱۶ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین ساختمان و کامپیوتر ۱۶ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۷ آبان

مجموعه استخدام های کارشناسان و مهندسی در زمینه های مختلف ۱۷ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان (جهت رده شغلی سرپرست و مدیر کنترل کیفی) ۱۷ آبان

استخدام کارشناس رشته مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها) ۱۷ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی در شرکت بازرسی فنی و کالا (شهر تهران) ۱۷ آبان

استخدام کارشناس صنایع غذایی ۱۷ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک (سیالات) و مهندسی فرآیند و ابزار دقیق (کنترل یا فرآیند نفت) (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۷ آبان

استخدام کارشناس مکانیک (ساخت و تولید) ۱۷ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۷ آبان

استخدام کارشناس متالورژی - مکانیک ۱۷ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۷ آبان

استخدام کارشناس فرآیند (در زمینه نفت, گاز) ۱۷ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ۱۷ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان مجرب در زمینه تحلیل و توسعه سیستم های بانکی ۱۷ آبان

استخدام 3 نفر کارشناس ارشد/ کارشناس حسابداری ۱۷ آبان

استخدام کارشناس رشته های مهندسی کامپیوتر یا مهندسی مخابرات (در زمینه ساخت تاسیسات دریای نفت) ۱۸ آبان

استخدام کارشناس برق ۱۸ آبان

استخدام مهندسین برق ۱۸ آبان

استخدام 2 نفر مهندس صنایع (گرایش برنامه ریزی - کنترل کیفیت) ۱۸ آبان

استخدام مهندس صنایع (گرایش تکنولوژی) - متالورژی - مکانیک و کاردان مکانیک ونقشه کشی ۱۸ آبان

استخدام کارشناس ارشد وکارشناس صنایع و برنامه ریزی تولیدی - صنعتی ۱۸ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۱۸ آبان

استخدام کارشناس شیمی (گرایش رنگ خودرو) ۱۸ آبان

استخدام شیمیست ۱۸ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۱۸ آبان

استخدام مهندس ناظر تاسیسات مکانیک - برق - صنایع(کنترل پروژه) و عمران ۱۸ آبان

استخدام 5 نفرمهندس عمران وکنترل پروژه ۱۸ آبان

استخدام مهندس شیمی (آقا) ۱۸ آبان

استخدام 4 نفر کارشناس مدیریت مهندسی صنایع ۱۸ آبان

استخدام کارشناس مکانیک خودرو ۱۹ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - نساجی - کامپیوتر و .. ۱۹ آبان

استخدام مهندس برق - مکانیک و فنی ۱۹ آبان

استخدام یک نفر کارشناس عمران (مسلط به کنترل پروژه و نرم افزار MSP) ۱۹ آبان

استخدام تعدادی کارشناس (با سابقه کار مفید در رشته های مرتبط) ۱۹ آبان

استخدام کارشناس/ کاردان مهندسی صنایع یا صنایع غذایی ۱۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسین مکانیک (در زمینه نفت, گاز) ۱۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۹ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - حسابداری و کاردان فنی ۱۹ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان و تکنسین فنی و برق ۱۹ آبان

استخدام مهندس صنایع ۱۹ آبان

استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع و یا مدیریت صنعتی ۱۹ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین استخراج و اکتشاف معدن - فرآوری مواد معدنی - زمین شناس و نقشه بردار ۱۹ آبان

استخدام کارشناس مکانیک یا متالوژی ۱۹ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و مونتاژ کار الکتریکال و مکانیکال ۱۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین رشته های مدیریت بازرگانی/ صنعتی - صنایع و فنی ۲۰ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - مکانیک - برق ۲۰ آبان

استخدام مهندس صنایع یا عمران ۲۰ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - اتوماسیون صنعتی ۲۰ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۰ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۰ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۰ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۰ آبان

استخدام تعدادی کارشناس (با سابقه کار مفید در رشته های مرتبط) ۲۰ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - نساجی - کامپیوتر ۲۰ آبان

استخدام7 ردیف شغلی در شرکت ایتالیایی Amarc DHP در دفتر تهران ۲۱ آبان

استخدام 6 ردیف شغلی درشركت MEHAP ۲۱ آبان

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) دعوت به همکاری می نماید ۲۲ آبان

شرکت بیمه البرز دعوت به همکاری می نماید ۲۲ آبان

استخدام از متخصصان و کارشناسان در حوزه نرم افزار ۲۲ آبان

استخدام کارشناس فروش ۲۲ آبان

استخدام خلبان CPL هلیکوپتر (گواهینامه فنی B1 - B2) ۲۲ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین کامپیوتر - عمران - فن آوری اطلاعات - صنایع ۲۲ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین اقتصاد - سیستم های انرژی - مکانیک ۲۲ آبان

استخدام کارشناس (جهت پست معاونت مالی و منابع انسانی) ۲۲ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین نرم افزار و صنایع (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۲ آبان

استخدام مهندس برق ۲۲ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق و مونتاژ کار ۲۲ آبان

استخدام مهندس برق کنترل/ الکترونیک ۲۲ آبان

استخدام مهندس صنایع ۲۲ آبان

استخدام مهندس صنایع یا مدیریت ۲۲ آبان

استخدام کارشناس صنایع ۲۲ آبان

استخدام کارشناس ارشد آمار اطلاعات و صنایع ۲۲ آبان

استخدام تعدادی کارشناس مکانیک یا صنایع ۲۲ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مکانیک - صنایع ۲۲ آبان

استخدام کارشناس شیمی (گرایش رنگ خودرو) ۲۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۲ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - برق و .. ۲۲ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۲ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - شیمی - متالورژی - برق - حسابداری و .. ۲۲ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - پلیمر - شیمی - برق ۲۲ آبان

استخدام کارشناس مالی ۲۳ آبان

استخدام کارشناس فروش ۲۳ آبان

استخدام مهندس برق - قدرت ۲۳ آبان

استخدام یک نفر کارشناس صنایع ۲۳ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک - صنایع ۲۳ آبان

استخدام تعدادی مهندس صنایع - متالورژی - مکانیک و کاردان مکانیک و نقشه کشی ۲۳ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و کارشناس HSE (در زمینه نفت,گاز, پتروشیمی) ۲۳ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۳ آبان

استخدام مهندس پروژه ۲۳ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس عمران - عمران ۲۳ آبان

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - برق/ قدرت - آبیاری زهکشی - نقشه بردار و .. ۲۳ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس ساختمان ۲۳ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۳ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - تکنسین تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان و مسئول فنی ۲۳ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمرات - تاسیسات برق و مکانیک و نقشه کش ۲۳ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین استخراج/ اکتشاف معدن - فرآوری معدنی - زمین شناسی - نقشه بردار ۲۴ آبان

استخدام کارشناس صنایع غذایی یا شیمی ۲۴ آبان

استخدام کاردان/ کارشناس مکانیک ۲۴ آبان

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مکانیک سیالات ۲۴ آبان

استخدام کارشناس مکانیک ۲۴ آبان

استخدام مهندس مکانیک (کلیه گرایش ها) ۲۴ آبان

استخدام مهندس مکانیک (تآسیسات یا سیالات) ۲۴ آبان

استخدام مهندس و تکنسین مکانیک ۲۴ آبان

استخدام مهندس صنایع ۲۴ آبان

استخدام کارشناس مهندسی صنایع ۲۴ آبان

استخدام کارشناس عمران ۲۴ آبان

استخدام کارشناس مهندسی ترجیحا صنایع ۲۴ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت بازرگانی و سایر رشته های مدیریت ۲۴ آبان

استخدام از مهندسین صنایع ۲۴ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین شیمی - صنایع - برق و تکنسین ۲۴ آبان

استخدام تعدادی مهندس صنایع ۲۴ آبان

استخدام کارشناس جهت پست معاونت مالی و منابع انسانی ۲۴ آبان

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی خارجی/ داخلی - مناقصات - گمرک - صنایع - حسابداری ۲۵ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس ارشد حسابداری ۲۵ آبان

استخدام مهندس صنایع و مدیریت ۲۵ آبان

استخدام کاردان/ دیپلم مکانیک ۲۵ آبان

استخدام کارشناس برق صنعتی ۲۵ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان فنی - صنایع چوب - مکانیک ۲۵ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۵ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ دیپلم مکانیک و برق صنعتی و فنی ۲۵ آبان

استخدام کارشناس حسابداری ۲۵ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین برق - صنایع - مدیریت بازرگانی و .. ۲۵ آبان

استخدام یک نفر کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ۲۵ آبان

استخدام مهندس الکترونیک ۲۵ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - کشاورزی - مدیریت و حسابداری ۲۵ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۵ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس فنی ۲۶ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان الکترونیک - ابزار دقیق - کامپیوتر و ۲۶ آبان

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - نقشه کشی و حسابدار ۲۶ آبان

استخدام 2 نفر کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت ۲۶ آبان

استخدام مهندس مکانیک یا شیمی ۲۶ آبان

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندس استخراج/ اکتشاف معدن و مهندس فرآوری مواد معدنی - زمین شناس و نقشه بردار ۲۶ آبان

استخدام کارشناس مکانیک ۲۶ آبان

استخدام تعدادی کارشناس عمران ۲۶ آبان

استخدام کارشناس برنامه ریزی ۲۶ آبان

استخدام مهندس برق (گرایش قدرت) ۲۶ آبان

استخدام تعدادی کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی مکانیک ۲۶ آبان

استخدام چند نفر کارشناس ارشد و کارشناس الکترونیک ۲۶ آبان

استخدام کارشناس برق (کلیه گرایش ها) ۲۶ آبان

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین و کارشناسان نفت, گاز و مهندسین شیمی ۲۶ آبان

دانشگاه آزاد اسلامی استخدام می کند ۲۶ آبان

استخدام كارشناس بازرگاني در شركت اروپايي ۲۶ آبان

استخدام چند نفر کارشناس/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۲۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۷ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲۷ آبان

استخدام کارشناس صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۷ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و کارشناس/ کاردان نقشه کش صنعتی ۲۷ آبان

استخدام کارشناس آزمایشگاه خاک و بتن ۲۷ آبان

استخدام کارشناس (مسلط به نقشه کشی) ۲۷ آبان

استخدام یک نفر کارشناس شیمی یا صنایع غذایی ۲۷ آبان

استخدام مهندس مکانیک یا شیمی ۲۷ آبان

استخدام تعدادی کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های مکانیک, مهندسی شیمی و MBA (در زمینه نفت,گاز, پتروشیمی) ۲۷ آبان

استخدام بانک گردشگری - کادر مدیریتی ۲۷ آبان

استخدام بانک گردشگری - بخش خدمات ارزی ۲۷ آبان

استخدام یک پایگاه معتبر اینترنتی برای مدیریت یکی از سایت‌های زیرمجموعه خود ۲۷ آبان

استخدام 21 ردیف شغلي در شركت پتروشيمي در استان بوشهر ۲۹ آبان

استخدام در شرکت ایران ایتوک ۲۹ آبان

استخدام در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ۲۹ آبان

استخدام 3 نفر کارشناس ارشد و کارشناس حسابداری ۲۹ آبان

استخدام کارشناس صنایع یا مدیریت بازرگانی ۲۹ آبان

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - کامپیوتر ۲۹ آبان

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی ۲۹ آبان

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس برق قدرت یا کنترل ۲۹ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۹ آبان

استخدام مهندس مکانیک ۲۹ آبان

استخدام مهندس صنایع ۲۹ آبان

استخدام مهندس فرآیند ۲۹ آبان

استخدام کارشناس عمران ۲۹ آبان

استخدام یک نفر مهندس عمران ۲۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی برق والکترونیک ۲۹ آبان

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان درزمینه های مختلف ۲۹ آبان

بانک کارآفرین استخدام می کند ۳۰ آبان

استخدام در فروشگاه زنجيره اي ۳۰ آبان

استخدام مدير تضمين كيفيت ۳۰ آبان

استخدام حسابدار در شرکت سردآوران ۳۰ آبان

استخدام گسترده یک شرکت فعال (در زمینه ی پروژه های آب و فاضلاب – نفت ,گاز) ۳۰ آبان

استخدام چند ردیف شغلی در اسنوا ۱ آذر

استخدام در جهاد دانشگاهي استان آذربايجان شرقي ۱ آذر

استخدام گسترده در آسياتك ۱ آذر

استخدام در پارك علم و فناوري گلستان ۱ آذر

استخدام در شركت تابان انرژي برق شيراز جهت بهره برداري و نگهداري نيروگاه سيكل تركيبي جهرم ۱ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۱ آذر

اخبار استخدام شرکت هالیبرتون در عمان و عراق- 21 نوامبر 2016 ۱ آذر

استخدام کارشناس مالی ۱ آذر

استخدام کارشناس جهت سمت مدیریت اداری ۱ آذر

شرکت بیمه البرز (سهامی عام) دعوت به همکاری مینماید ۱ آذر

استخدام یک نفر کارشناس ارشد/ کارشناس برق الکترونیک ۱ آذر

استخدام مهندس برق ۱ آذر

استخدام کارشناس برق ۱ آذر

استخدام کارشناس/ کاردان برق ۱ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس کامپیوتر - الکترونیک ۱ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناس/ کاردان/ تکنسین برق و مکانیک و تاسیسات ۱ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناس مهندسی الکترونیک و دیپلم فنی (تکنسین) ۱ آذر

استخدام 2 نفربا مدرک کارشناسی ۱ آذر

استخدام کارشناس برق یا الکترونیک ۱ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس صنایع ۱ آذر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان زبان - صنایع - حسابداری - گرافیست و دیپلم ۱ آذر

استخدام کارشناس مهندسی صنایع ۱ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناس ارشد/ کارشناس صنایع غذایی و برق ۱ آذر

استخدام 2 نفر مهندس صنایع (در زمینه نفت, گاز و پتروشیمی) ۱ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۱ آذر

استخدام تعدادی کارشناس صنایع (گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) ۱ آذر

استخدام کارشناس ارشد مهندسی شیمی ۱ آذر

استخدام 1 نفر کارشناس ارشد ۱ آذر

استخدام یک نفر مهندس مکانیک (در زمینه نفت, گاز) ۱ آذر

استخدام در بانک پاسارگاد ۲ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی ۲ آذر

استخدام راننده پایه یک /  فوق دیپلم فنی-در شرکت فعال در نفت و گاز ۲ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۲ آذر

استخدام کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی ۲ آذر

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - نرم افزار و .. ۲ آذر

استخدام مهندس مکانیک سیالات ۲ آذر

استخدام کارشناس برق یا الکترونیک ۲ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان و مهندسین ۲ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری و سایر رشته ها ۲ آذر

استخدام 6 ردیف شغلی برای دکتری رشته های ریاضی - نرم افزار - آرشیتکت - عمران - آموزش (دبیری) و روانشناسی ۲ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین نقشه بردار - افسر HSE - عمران و معماری ۲ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین عمران و نقشه کش ۲ آذر

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی ۲ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - برق - صنایع - مدیریت بازرگانی و حسابداری ۲ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - شیمی - صنایع غذایی و .. ۲ آذر

استخدام چند نفر کارشناس متالوژی - ساخت وتولید - مکانیک و دیپلم فنی ۲ آذر

استخدام چند نفر کارشناس/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه (حوزه نفت و گاز و پتروشیمی) ۳ آذر

استخدام 15 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ دیپلم ۳ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - شیمی - غذایی - بازرگانی و .. ۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ دکتری رشته های حقوق و صنایع غذایی و .. ۳ آذر

استخدام مهندس شیمی نساجی و تکنولوژی نساجی ۳ آذر

استخدام کارشناس متالورژی مواد ۳ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۳ آذر

استخدام كارشناس فروش در شركت توليد كننده مواد شيميايي ۳ آذر

استخدام نقشه کش صنعتی ۳ آذر

استخدام کارشناس و نقشه کش صنعتی ۳ آذر

استخدام مهندس متالوژي - شيمي و مكانيک ۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ دیپلم رشته هعای حقوق - مدیریت - معماری - عمران - روانشناسی ۳ آذر

استخدام تعدادی کارشناس و تکنسین مکانیک وبرق ۳ آذر

دعوت به همکاری از مهندسین صنایع - مکانیک - مدیریت صنعتی ۳ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی ۳ آذر

استخدام مهندس کنترل ۳ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس کامپیوتر یا الکترونیک ۳ آذر

استخدام مهندس صنایع (گرایش تولید صنعتی) ۳ آذر

استخدام کارشناس ارشد مهندسی شیمی ۳ آذر

استخدام از مهندسین برق قدرت ۳ آذر

استخدام نقشه کش معماری ۴ آذر

استخدام کارشناس نصب ۴ آذر

استخدام در شرکت Marathon Oil ۴ آذر

استخدام کارشناس صنایع غذایی ۶ آذر

استخدام نماينده فروش بيمه در استان تهران و مازندران ۶ آذر

استخدام كارشناس اتوماسيون صنعتي در تهران ۶ آذر

استخدام در ارتش جمهوری اسلامی ایران ۶ آذر

استخدام کارشناس ارشد معماری ۶ آذر

استخدام مهندس نرم افزار ۶ آذر

استخدام مدیر مالی ۶ آذر

استخدام نقشه بردار و مهندس اجرا ۶ آذر

استخدام نقشه بردار ۶ آذر

استخدام در 6 ردیف شغلی ۶ آذر

استخدام مهندسین معمار، برق و IT ۶ آذر

استخدام در 12 عنوان شغلی در یک شرکت پیمانکاری ۶ آذر

استخدام مهندس شیمی ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۶ آذر

استخدام در 3 ردیف شغلی در شرکت تولید کننده قطعات خودرو ۶ آذر

استخدام 2 نفر کارشناس و کاردان برق (گرایش قدرت) ۶ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مدیریت بازرگانی و .. ۶ آذر

استخدام در یک شرکت فعال در زمینه مخابرات ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۶ آذر

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک ۶ آذر

استخدام یک نفر مهندس برق قدرت ۶ آذر

دعوت به همکاری از مهندسین برق قدرت ۶ آذر

دعوت به همکاری در شرکت طبیعت زنده (سینره) ۶ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان صنایع - مدیریت - مخابرات - کامپیوتر و حسابداری ۶ آذر

استخدام کاردان جهت رده شغلی معاونت سرپرستی و هماهنگی ۶ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - IT - معماری ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۶ آذر

استخدام مهندس شیمی ۶ آذر

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ ئیپلم رشته های بازرگانی حقوق - مکانیک - شیمی - متالورژی ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک (در زمینه نفت, گاز) ۶ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان مکانیک (طراحی جامدات) - مکانیک (ساخت وتولید) و فنی ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۶ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۶ آذر

استخدام یک نفر کارشناس کنترل کیفی (در زمینه صنعت نفت, گاز) ۶ آذر

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک سیالات و برق قدرت ۶ آذر

استخدام در بانک پاسارگاد ۷ آذر

استخدام نقشه کش معماری ۷ آذر

استخدام سرپرست اداری ۷ آذر

استخدام مدیر واحد قالبسازی ۷ آذر

استخدام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران ۷ آذر

استخدام یک شرکت پیمانکاری در عراق ۷ آذر

استخدام کارشناس مخابرات یا برق ۸ آذر

استخدام کارشناس صنایع یا چاپ ۸ آذر

استخدام مهندس HSE و سرپرست کارگاه ۸ آذر

استخدام در شرکت مهندسی هوا کنترل ایرمان ۸ آذر

استخدام در یک شرکت دارویی - غذائی ۹ آذر

استخدام مدير بازرگاني مسلط به زبان انگليسي ۹ آذر

استخدام چند رديف شغلي شركت فني مهندسي در اصفهان ۹ آذر

استخدام در کارخانه تولید پکیج و رادیاتور ۹ آذر

استخدام در یک کارخانه ساخت اسکلت فلزی ۹ آذر

استخدام کارمند جهت بازرگانی تجهیزات نفت ۹ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۹ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۹ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۹ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین رشته های صنایع - مدیریت صنعتی و پلیمر ۹ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک و .. ۹ آذر

استخدام یک نفر کارشناس شیمی ۹ آذر

استخدام چند نفر نیروی کارشناس ۹ آذر

استخدام یک نفر کارشناس ۹ آذر

استخدام چند نفر مهندس عمران در یک شرکت ساختمانی ۱۰ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۱۰ آذر

استخدام نقشه کش صنعتی ۱۰ آذر

استخدام سرپرست HSE ۱۰ آذر

استخدام افسر پیمانی و کارمند پیمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۱ آذر

استخدام در شرکت پیمانکاری ۱۱ آذر

استخدام کارشناس مهندسی مکانیک و متالورژی ۱۱ آذر

استخدام كارشناس مركز اسناد در شركت مهندسين مشاور ۱۳ آذر

استخدام مدیر فنی ۱۳ آذر

استخدام در شرکت گاما ۱۳ آذر

استخدام در ماهنامه تخصصی انرژی خاورمیانه امروز ۱۳ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - شیمی ۱۳ آذر

استخدام مامور خرید و تدارکات ۱۳ آذر

استخدام یک نفرکارشناس/ کارشناس ارشد مخابرات ۱۳ آذر

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد کامپیوتر/ الکترونیک ۱۳ آذر

استخدام تعدادی مهندس الکترونیک ( در زمینه نفت, گاز) ۱۳ آذر

استخدام مهندسین با تجربه ۱۳ آذر

استخدام در یک شرکت مخابراتی ۱۳ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۱۳ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع و کنترل کیفیت ۱۳ آذر

استخدام تعدادی مهندس صنایع ۱۳ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱۳ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت - مخابرات - کامپیوتر و .. ۱۳ آذر

استخدام یک نفر مهندس صنایع ۱۳ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱۳ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱۳ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک خاک ومهندسی صنایع ۱۳ آذر

استخدام کارشناس و سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (در زمینه پروژه های پتروشیمی) ۱۳ آذر

استخدام کارشناس رشته های مکانیک یا برق و ابزار دقیق (در زمینه پروژه های نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۳ آذر

استخدام کارشناس ارشد شیمی (ترجیحا تجزیه) ۱۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک و کاردان برق یا مکانیک ۱۳ آذر

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - برق و .. ۱۳ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کارشناسان ارشد مدیریت بازرگانی - صنایع - مکانیک و .. ۱۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی - مکانیک - کنترل پروژه ۱۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت بین المللی برای شعب اصفهان و ارمنستان ۱۳ آذر

استخدام Planner در کشور آذربایجان ۱۳ آذر

استخدام مهندس برق ۱۴ آذر

استخدام مهندس شیمی یا فرآیند ۱۴ آذر

استخدام 12 ردیف شغلی برای کارشناسان آبیاری - عمران - برق - مکانیک - صنایع و حسابداری ۱۴ آذر

استخدام تعدادی کارشناس/ کاردان مکانیک سیالات یا صنایع ۱۴ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۱۴ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۱۴ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - صنایع - عمران (گرایش مدیریت پروژه) ۱۴ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۱۴ آذر

استخدام مهندس متالورژ یا مکانیک ۱۴ آذر

استخدام مهندس پلیمر ۱۴ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی خارجی - حسابداری مالی/ صنعتی/ صنایع غذایی ۱۴ آذر

استخدام گسترده در شرکت پیمانکاری برای اجرای پروژه های EPC نفتی ۱۴ آذر

استخدام در شرکت ایرانی اروپایی در زمینه حمل و نقل ریلی ۱۴ آذر

استخدام تعدادی کارشناس فنی - شیمی - فیزیک ۱۴ آذر

استخدام مهندس برق ۱۴ آذر

استخدام 2 نفر مهندس برق - مکانیک ۱۵ آذر

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد کامپیوتر - الکترونیک ۱۵ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مکانیک خاک - ژئوتکنیک ۱۵ آذر

استخدام تعدادی کاردان فنی مهندسی - فیزیک ۱۵ آذر

استخدام در یک شرکت پیمانکاری EPC فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۱۵ آذر

استخدام مهندس مکانیک و متالورژی ۱۵ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - نرم افزار و .. ۱۵ آذر

استخدام از مهندسین با تجربه در شرکت بین المللی ۱۵ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - صنایع - ایمنی صنعتی ۱۵ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان برق - عمران ۱۵ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱۵ آذر

استخدام کارشناس مکانیک خودرو ۱۵ آذر

استخدام تعدادی کارشناس مکانیک ۱۵ آذر

استخدام تعدادی کارشناس برق الکترونیک - کامپیوتر و .. ۱۵ آذر

استخدام 7 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی خارجی - حسابداری مالی/ صنعتی - صنایع غذایی - کارشناس IT و صنایع ۱۶ آذر

استخدام یک نفر مهندس برق ۱۶ آذر

استخدام کارشناس ارشد مکانیک - نفت یا پتروشیمی ۱۶ آذر

استخدام تعدادی کارشناس حرفه ای ۱۶ آذر

استخدام کارشناس/ کاردان عمران ۱۶ آذر

استخدام یک نفر مهندس الکترونیک ۱۶ آذر

استخدام مهندس برق ۱۶ آذر

استخدام 17 نفر کارشناس/ کاردان برق - مکانیک - صنایع - فنی ۱۶ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۱۶ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۱۶ آذر

مجموعه استخدام های کارشناسان و مهندسی در زمینه های مختلف ۱۶ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی مکانیک ۱۶ آذر

استخدام دو نفر جوشکار ساده (SMAW-CO2) ۱۷ آذر

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۱۷ آذر

شرکت دیده بان نت دعوت به همکاری می نماید ۱۷ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی ۱۷ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع - مدیریت بازرگانی - گرافیک - خبر نگاری ۱۷ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین (در زمینه نفت, گاز) ۱۷ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - برق صنعتی - مکانیک و کارشناس شبکه ۱۷ آذر

استخدام کارشناس مدیریت یا مهندس برق ۱۷ آذر

استخدام در شرکت اتحاد موتور ۱۷ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان/ کاردان ۱۷ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین و کارشناسان ۱۷ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۷ آذر

استخدام 2 نفر کارشناس برق ۱۷ آذر

استخدام کاردان مکانیک خودرو - برق/ الکترونیک ۱۷ آذر

فرصت های شغلی شرکت Siemens در ایران ۱۸ آذر

استخدام مهندس برق کنترل ۱۸ آذر

کارخانجات گروه صنعتی سپاهان (تولید کننده لوله و مقاطع فولادی) دعوت به همکاری می نماید ۱۸ آذر

استخدام یک نفر کارشناس برق - کامپیوتر ۱۸ آذر

استخدام مهندس صنایع - شیمی ۱۸ آذر

استخدام مهندس کنترل کیفی ۱۸ آذر

شرکت الماس جاوید پارس جهت تکمیل کادر فنی و اداری خود استخدام میکند: ۱۸ آذر

گروه صنعتی بهساز فعال در زمینه صنایع نفت, گاز و پتروشیمی استخدام می نماید ۱۸ آذر

استخدام مهندس صنایع ۱۸ آذر

استخدام تعدادی مهندس برق - مکانیک - صنایع ۱۸ آذر

استخدام معاون فنی و عمرانی ۱۸ آذر

شرکت هواپیمایی آتا استخدام می کند ۱۸ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی ۱۸ آذر

استخدام مهندس صنایع (با سابقه کاری در پروژه های نفت و گاز) ۲۰ آذر

استخدام در شرکت مهندسین مشاور فعال در صنایع نفت, گاز, پتروشیمی ۲۰ آذر

استخدام در 5 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر بازرسی فنی ۲۰ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ومهندسین ۲۰ آذر

استخدام مهندس الکترونیک ۲۰ آذر

استخدام کاردان/ کارشناس برق ۲۰ آذر

استخدام 4 نفرکارشناس/ کاردان/ نقشه کش ۲۰ آذر

استخدام کارشناس ارشد برق (قدرت) ۲۰ آذر

استخدام مهندس کنترل (مسلط به ابزار دقیق) ۲۰ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۰ آذر

استخدام کارشناس صنایع یا مدیریت ۲۰ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۰ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد / کارشناسان مهندسی صنایع - مکانیک - برق - متالوژی ۲۰ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۰ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین کامپیوتر - فیزیک و کارشناس بازرگانی و .. ۲۰ آذر

استخدام 12 ردیف شغلی مهندسی در یک شرکت پیمانکاری ۲۰ آذر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - پلیمر - مکانیک جامدات و سیالات - برق الکترونیک یا کنترل و مهندسین فنی ۲۰ آذر

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۲۰ آذر

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - نرم افزار و اتوماسیون صنعتی ۲۰ آذر

استخدام 2 نفر مهندس مکانیک ۲۰ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۲۰ آذر

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در 3 ردیف شغلی از متخصصین در حوزه IT استخدام مینماید ۲۰ آذر

شرکت بورس کالای ایران از کارشناسان رشته های کامپیوتر و نرافزار فناوری اطلاعات دعوت به همکاری مینماید ۲۰ آذر

استخدام در یک شرکت تولیدی جهت پست مدیر اداری و منابع انسانی ۲۰ آذر

استخدام در یک شرکت کشتیرانی و حمل ونقل بین المللی ۲۰ آذر

استخدام در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران ۲۰ آذر

استخدام شرکت زیمنس در ایران ۲۰ آذر

استخدام مهندس برق ۲۱ آذر

استخدام یک نفر مهندس برق ۲۱ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۲۱ آذر

استخدام مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۱ آذر

استخدام مهندس برق - مخابرات ۲۱ آذر

شرکت چای دبش دعوت به همکاری می نماید ۲۱ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان/ کاردان ۲۱ آذر

استخدام کارشناس مدیریت صنعتی آمار و صنایع (گرایش سیستم ها) ۲۱ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های کامپیوتر - مدیریت آموزشی (کار آفرینی) - عمران - معماری - کشاورزی - الکترونیک - متالوژی ۲۱ آذر

گروه صنعتی بهساز فعال در زمینه صنایع نفت, گاز, پتروشیمی استخدام می نماید ۲۱ آذر

استخدام تعدادی نیروی کاردان/ تکنسین برق - مکانیک - متالوژ ۲۱ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک و سایر رشته ها ۲۱ آذر

استخدام تعدادی نیروی کاردان رشته های برق - مکانیک و نرم افزار ۲۱ آذر

سازمان امور پناهندگان نروژی برای دفتر کرمان خود دعوت به همکاری می نماید ۲۱ آذر

استخدام شرکت آریا پیشرو قرن برای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ۲۱ آذر

استخدام در شرکت رهنما سیستم از شرکتهای تابعه آرپا گروپ ۲۱ آذر

استخدام 2 نفر مدیر پروژه ۲۱ آذر

استخدام در 9 عنوان شغلی در شرکت دانا انرژی ۲۱ آذر

استخدام کارشناس مهندسی و کارشناس و مدیر فروش در زمینه نفت و گاز ۲۱ آذر

استخدام در یک شرکت EPC فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۲۱ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک – شیمی محض یا کاربردی در شرکت تولید مواد شیمیایی در شیراز ۲۲ آذر

یک شرکت معتبرپیمانکاری جهت اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ در شهرستان زابل به افراد ذیل نیازمنداست ۲۲ آذر

استخدام کارشناس/ کاردان برق ۲۲ آذر

استخدام از مهندسین برق ۲۲ آذر

استخدام کارشناس مهندسی برق یا پزشکی ۲۲ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۲ آذر

استخدام کارشناس فیزیک - مکانیک - صنایع ۲۲ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۲۲ آذر

استخدام کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی ۲۲ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۲ آذر

استخدام کارشناس فنی مهندسی ۲۲ آذر

استخدام کارشناس صنایع ۲۲ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی صنایع - نرم افزار - مدیریت صنعتی ۲۲ آذر

استخدام از مهندسین شیمی - مکانیک و برق در یک واحد صنعتی و تولیدی در شمال کشور ۲۲ آذر

استخدام مهندس متالوژی ۲۲ آذر

استخدام در یک شرکت فعال در زمینه نفت و حفاری (تست چاه های نفت) ۲۲ آذر

استخدام مشارکت رنو - پارس در ایران ۲۲ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی ۲۲ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت فعال در نفت و گاز ۲۲ آذر

استخدام مهندس مکانیک و برق در یک شرکت خارجی ۲۲ آذر

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس نقشه کشی جهت قطعه سازی صنایع نفت ۲۲ آذر

استخدام کارشناس فروش تجهیزات نفت و گاز ۲۲ آذر

استخدام کارشناس فروش, برگزارکننده همایش ها و نمایشگاههای نفتی ۲۲ آذر

استخدام در 10 پست سازمانی در یک شرکت سرمایه گذاری جهت واحد های صنعتی ۲۲ آذر

استخدام مدیر فروش در تهران و یزد ۲۲ آذر

استخدام کاردان مکانیک ۲۳ آذر

استخدام در یک شرکت مهندسی بازرگانی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۲۳ آذر

استخدام متخصص فروش و بازاریابی در زمینه کشتیرانی ۲۳ آذر

استخدام در بخش عملیات کشتی و تانکر ۲۳ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی و کارشناس حسابداری ۲۳ آذر

استخدام لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی پلیمر، شیمی، بازرگانی ۲۳ آذر

استخدام در گروه صنایع غذائی فارسی ۲۳ آذر

استخدام در یک شرکت مهندسی و بازرگانی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۲۳ آذر

استخدام سه ردیف شغلی در شرکت معتبر بازرسی فنی ۲۳ آذر

استخدام در شرکت پتروشیمی مارون ۲۳ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - حسابداری ۲۳ آذر

استخدام مهندس مکانیک ۲۳ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی مکانیک - برق - صنایع ۲۳ آذر

استخدام مهندس مکانیک و نقشه کشی ۲۳ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی صنایع ۲۳ آذر

استخدام یک نفر مهندس معدن اکتشاف یا استخراج ۲۳ آذر

استخدام کارشناس مکانیک ۲۳ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان برق و رشته های دیگر ۲۳ آذر

شرکت پترو کاوان پویا از کارشناسان و مهندسین در 3 رده شغلی دعوت به همکاری می نماید ۲۳ آذر

شرکت تولیدی راد ویرانور از کارشناسان و کاردان برق و الکترونیک دعوت به همکاری می نماید ۲۳ آذر

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد مهندسی صنایع - مالی - بازرگانی و منابع انسانی ۲۳ آذر

استخدام مهندس مکانیک - صنایع ۲۳ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ دکترای شیمی ۲۳ آذر

شرکت مهندسی فعال در زمینه پروژه های نفت و گاز در 6 رده شغلی استخدام می نماید ۲۳ آذر

استخدام کارشناس تامین کالاهای پروژه های نفتی ۲۳ آذر

استخدام 8 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان حسابداری - صنایع - کامپیوتر - متالوژی - الکترونیک و شیمی ( با تسلط بر امور فرآیندی و سرویس های جانبی صنایع نفت, گاز, نیروگاهی) ۲۳ آذر

استخدام تعدادی کارشناس و مدیر مهندسی در یک شرکت تولیدی جهت کادر خود در المان ۲۳ آذر

استخدام در یونیسف در 2 عنوان شغلی ۲۴ آذر

استخدام کارشناس منابع انسانی ۲۴ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان مهندسی صنایع - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی و حسابداری ۲۴ آذر

شرکت سیمکو در 6 ردیف شغلی از کارشناسان بازرگانی - برق - صنایع - حسابداری و کامپیوتر استخدام می نماید ۲۴ آذر

یک شرکت فعال در زمینه پروژه های بزرگ نفت, گاز, پتروشیمی و آب و فاضلاب صنعتی و شهری از کارشناسان ذیل دعوت به همکاری مینماید: ۲۴ آذر

یک شرکت بین المللی در حوزه تدارکات نفت, گاز, پتروشیمی در چند ردیف شغلی استخدام می نماید ۲۴ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت, گاز ۲۴ آذر

استخدام مهندس برق ۲۴ آذر

استخدام کارشناس مهندسی برق یا پزشکی ۲۴ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۴ آذر

استخدام گسترده در شرکت بزرگ سرمایه گذاری فعال در زمینه صنایع نفت, گاز ۲۴ آذر

استخدام در مهندسین مشاور ۲۴ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - معدن - نقشه بردار ۲۴ آذر

استخدام 3 نفر کارشناس بازاریابی و فروش ۲۵ آذر

استخدام کارشناس مهندسی پزشکی ۲۵ آذر

استخدام کارشناس (جهت مدیر فروش) ۲۵ آذر

استخدام یک نفر کارشناس BPMN ۲۵ آذر

استخدام مهندس صنایع ۲۵ آذر

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی ۲۵ آذر

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی ۲۵ آذر

استخدام 10 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مختلف ۲۵ آذر

شرکت بین المللی ایران مایه از مهندسین صنایع غذایی یا مهندسی شیمی دعوت به همکاری می نماید ۲۵ آذر

استخدام در شرکت هیربدان پیمانکار EPC نفت و گاز ۲۶ آذر

شرکت بین المللی از کارشناسان شیمی - صنایع غذایی و کارشناسان نفت, پتروشیمی (همه گرایش ها) دعوت به همکاری می نماید ۲۸ آذر

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف (در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۸ آذر

استخدام تعدادی مهندس شیمی ۲۸ آذر

استخدام در یک شرکت صنعتی بین المللی تولید کننده محصولات غذایی در 6 ردیف شغلی ۲۸ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان مکانیک - مدیریت - بازرگانی و .. ۲۸ آذر

شرکت پرسال در 4 ردیف شغلی از کارشناسان/ کارشناسان ارشد/ دانشجوی دکتری دعوت به همکاری می نماید ۲۸ آذر

استخدام در یک شرکت بین المللی ماشین آلات راهسازی در 5 ردیف شغلی ۲۸ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان مدیریت - منابع انسانی یا MBA - مهندسی مکانیک و .. ۲۸ آذر

شرکت داروئی پخش فردوس در 2 ردیف شغلی استخدام می نماید ۲۸ آذر

استخدام مهندس مکانیک یا برق قدرت ۲۸ آذر

شرکت مهندسی مشاور در کشور عراق در 4 ردیف شغلی دعوت به همکاری می نماید ۲۸ آذر

استخدام 22 نفر کارشناس در شرکت دژباد ۲۸ آذر

استخدام 2 نفر کارشناس (آشنا به مایکروسافت آفیس) ۲۸ آذر

شرکت معادن فاریاب از مهندسین معدن/ اکتشاف/ بهداشت حرفه ای دعوت به همکاری می نمابد ۲۸ آذر

استخدام یک نفر کارشناس ارشد مدیریت مالی - اقتصاد - حسابداری ۲۸ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع - فیزیک - مکانیک و .. ۲۸ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد خوردگی و حفاطتاز مواد - کارشناسان پلیمر - متالوژی - فیزیک کاربردی ۲۸ آذر

شرکت فنی مهندسی از 15 نفر از مهندسین مکانیک - برق دعوت به همکاری می نماید ۲۸ آذر

استخدام در شرکت تولیدی صنعتی در 5 ردیف شغلی ۲۸ آذر

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی - برق - پلیمر - شیمی - معماری در شرکت سیلیکون ناب ۲۸ آذر

استخدام گسترده در شرکتی فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی ۲۸ آذر

استخدام فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت ممنوع‌ می‌شود ۲۹ آذر

استخدام کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های شیمی - ایمنی HSE - تآسیسات حرارتی  وبرودتی  ۲۹ آذر

استخدام کارشناس مهندسی پلیمر ۲۹ آذر

استخدام کارشناس آزمایشگاه ۲۹ آذر

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس رشته های مدیریت بیمه - مدیریت منابع انسانی ۲۹ آذر

استخدام کارشناس صنایع و مهندس کنترل کیفیت ۲۹ آذر

استخدام کارشناس مکانیک ۲۹ آذر

استخدام در چند ردیف شغلی در شرکتی فعال در زمینه نفت, گاز و پتروشیمی ۲۹ آذر

استخدام مهندس مکانیک و کارشناس HSE در یک شرکت معتبر نفت, گاز, پتروشیمی ۲۹ آذر

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مهندسی مکانیک و سایر رشته ها ۲۹ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مدیریت بازرگانی - شیمی - شیمی تجزیه - حسابداری ۲۹ آذر

استخدام 9 ردیف شغلی مهندسی در شرکتی فعال در زمینه نفت و گاز ۲۹ آذر

استخدام7ردیف شغلی در شرکت مهندسی لندوک پتروپارس ۲۹ آذر

اطلاعیه دریافت کارت آزمون استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۲۹ آذر

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی ۲۹ آذر

استخدام مهندس مکانیک و سیویل در شرکت پیمانکاریEPC در تهران ۲۹ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان برق – مکانیک – عمرا ن و.. ۲۹ آذر

استخدام منشی در یک شرکت خصوصی فعال ۲۹ آذر

استخدام 7 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان/ دیپلم رشته های صنایع غذایی - شیمی - فنی - عمران و سایر رشته ها ۳۰ آذر

استخدام 2 نفر کارشناس فروش حرفه ای ۳۰ آذر

استخدام مدیر جهت واحد قالبسازی ۳۰ آذر

استخدام 8 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان رشته های مهندسی مکانیک - صنایع - برق الکترونیک - برق صنعتی و سایر رشته ها ۳۰ آذر

استخدام یک نفر کارشناس ارشد (مسلط به تهیه مطالعات بازار فنی و مالی منطبق بر استاندارد بانکی) ۳۰ آذر

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد (آشنا با روابط کارومدیریت منابع انسانی و قانون کار) ۳۰ آذر

استخدام 7 ردیف شغلی برای مهندسین رشته های صنایع - بازرگانی - نقشه کش - حسابداری و سایر رشته ها ۳۰ آذر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳۰ آذر

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی صنایع - صنایع غذایی - علوم آزمایشگاهی ۳۰ آذر

استخدام 4 نفر مهندس برق و مهندس مکانیک ۳۰ آذر

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی عمران - حسابداری - صنایع - مدیریت و رشته های مرتبط دیگر ۳۰ آذر

استخدام مهندس پایپینگ آشنا به طراحی پایپینگ و PDMS ۳۰ آذر

استخدام کارشناس فروش (رشته مهندسی شیمی/ رنگ) ۳۰ آذر

استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد عمران یا معماری در یک پروژه بین المللی ۳۰ آذر

استخدام در یک شرکت پیمانکاری سازه های دریایی ۳۰ آذر

استخدام تعدادی کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت بازرگانی ۳۰ آذر

استخدام در یک شرکت فعال در زمینه کشتیرانی ۳۰ آذر

استخدام در شرکت کیسون ۳۰ آذر

استخدام کارشناس مکانیک در یک شرکت تولیدی مشتقات نفتی ۱ دی

استخدام تعدادی کارشناس مهندسی مکانیک ۱ دی

استخدام کارشناس الکترونیک – حسابداری - كنترل و ابزاردقيق ۱ دی

استخدام گسترده در یک شرکت تولیدی و صنعتی ۱ دی

استخدام 6 نفر مهندس عمران، مکانیک و برق در شرکت پیمانکاری ۱ دی

استخدام کارشناس ارشد رشته های مدیریت و برنامه ریزی و آموزشی، صنایع کامپیوتر، مدیریت اجرائی ۱ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های بازرگانی - کامپیوتر و سایر رشته ها ۱ دی

استخدام مهندس صنایع ۱ دی

استخدام 4 نفر کارشناس فروش و فنی ۱ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی (برق - الکترونیک) (برق - کنترل) و مهندسی کامپیوتر ۱ دی

استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی ۱ دی

استخدام کارشناس مکانیک جامدات ۱ دی

استخدام کارشناس مکانیک ۱ دی

استخدام 3 ردیف شغلی در یک مجموعه فعال در زمینه احداث و توسعه مراکز تجاری در شمال شرق تهران ۱ دی

استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت (جهت فروشگاه زنجیره ای) ۱ دی

استخدام در شرکت بازرسی - فنی , جهت بازرسی کالاها و , تجهیزات مورد نیاز نفت و گاز ۱ دی

استخدام فوق دیپلم یا لیسانس صنایع در شرکت فعال در نفت و گاز ۱ دی

مجموعه استخدام های مهندسی برق و الکترونیک ۲ دی

مجموعه استخدام های مهندسی صنایع ۲ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲ دی

استخدام کارشناس الکترونیک یا کنترل ۲ دی

استخدام کارشناس ساخت و تولید ۲ دی

استخدام کارشناس شیمی ۲ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان فروش (داخلی - خارجی) و کارشناس کنترل کیفیت و سایر رشته ها ۲ دی

استخدام مدیر فروش ۲ دی

استخدام تعدادی کارشناس متخصص بازرگانی خارجی ۲ دی

استخدام شرکت جنرال الکتریک GE در ایران ۲ دی

استخدام مهندس فروش شرکت Danfoss Drives در ایران ۲ دی

فرصت های شرکت ABB در ایران ۳ دی

استخدام مهندسین رشته های مکانیک، برق و عمران در حوزه نفت و گاز و صنایع ۴ دی

استخدام مهندس فرآیند، مهندس ابزار دقیق و مدیر منابع انسانی در حوزه نفت و گاز ۴ دی

استخدام در کابل ابهر برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان مدیریت بازرگانی/ بازاریابی/ اجرائی و MBA / برق/ برق قدرت/ صنایع و .. ۴ دی

استخدام کارشناس پلیمر یا مکانیک (همه گرایش ها) ۴ دی

استخدام کارشناس کنترل پروژه و کارشناس اداری و منابع انسانی ۴ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - شیمی - حسابداری - عمران و .. ۴ دی

استخدام تعدادی مهندس مکانیک ۴ دی

استخدام یکنفر کارشناس مدیریت یا مهندسی صنایع در حوزه صنایع نفت و گاز ۴ دی

استخدام 7 نفر مهندس برق - مکانیک - عمران و مدیر بازرگانی در یک شرکت نیروگاهی ۴ دی

استخدام کارشناس مهندسی مکانیک یا صنایع ۴ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان اقتصاد - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مهندس صنایع و حسابداری ۴ دی

استخدام مهندس مکانیک یا صنایع ۴ دی

استخدام کارشناس مهندسی صنایع ۴ دی

استخدام کارشناس تاسیسات صنعتی و ساختمانی (با تجربه در مباحث piping - valve) ۴ دی

استخدام مهندسین صنایع - عمران - مدیریت ساخت - معماری در مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش ۴ دی

استخدام مهندسین عمران - مکانیک و کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی عمران در شرکت مهندسین مشاور ۴ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای مدیران ارشد اجرائی و مالی ۴ دی

استخدام کارشناس مهندسی مکانیک برای تصدی معاونت مدیر مهندسی ۴ دی

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس MBA گرایش بازاریابی - مدیریت ۴ دی

استخدام کارشناس فروش ۴ دی

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی (دفتر ایران) در 5 ردیف شغلی ۴ دی

استخدام مدیر فروش در یک شرکت صنعتی ۴ دی

استخدام در 10 عنوان شغلی در شرکت دانا انرژی فعال در توسعه میادین و پروژه های نفت و گاز ۴ دی

استخدام 4 نفر کارشناس/ کاردان مکانیک ونقشه کش صنعتی در شرکتی فعال در زمینه نفت, گاز ۵ دی

استخدام 4 دریف شغلی برای مهندسین (برق - الکترونیک) - (برق - مخابرات) - کامپیوتر - مکانیک ۵ دی

استخدام 5 عنوان شغلی برای کارشناسان/ تکنسین رشته های متالوژی - مکانیک - صنایع - تاسیسات و برق ۵ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین رشته های مکانیک - ساخت و تولید و سایر رشته ها ۵ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - کارشناسان فنی و اجرائی - نقشه بردار و سایر رشته ها در یک شرکت عمرانی نفت, گاز ۵ دی

استخدام بازاریاب حرفه ای در خصوص صنایع نفت, گاز ۵ دی

مجموعه استخدام های رشته های مختلف مهندسی ۵ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مهندسی الکترونیک و سایر رشته های ۵ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی مکانیک - صنایع - مدیریت و حسابداری و .. ۵ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان زبان - مهندسی صنایع - حسابدار و گرافیست ۵ دی

استخدام مهندس برق ۵ دی

استخدام مهندس عمران/ مکانیک سیالات ۵ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین مدیریت بازرگانی/ اجرائی و MBA - برق - برق قدرت - فیزیک - صنایع و .. ۵ دی

استخدام در یک NGO بین المللی در 3 عنوان شغلی ۵ دی

استخدام کارشناس قراردادها ۵ دی

استخدام کارشناس فروش در زمینه شیمی, نفت, گاز, پتروشیمی ۶ دی

استخدام 3 نفر کارشناس کامپیوتر ۶ دی

استخدام 6 عنوان شغلی برای کارشناسان فروش - حسابداری - امور گمرکی و ترخیص ۶ دی

مجتمع کشت و صنعت سمنان دعوت به همکاری می نماید ۶ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های حسابداری - مدیریت مالی - مدیریت - مهندسی صنایع (مالی) - کامپیوتر ۶ دی

استخدام کارشناس مالی و حسابداری ۶ دی

استخدام 6 عنوان شغلی برای کارشناسان الکترونیک - تضمین و کنترل کیفیت - حسابداری - بازاریابی در شرکت نیکان اندیشان نوژان ۶ دی

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - پلیمر - حسابدار - حسابرس - فروش ۶ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک - مکانیک ۶ دی

استخدام کارشناس شیمی در شرکت لاستیک خوزستان ۶ دی

استخدام چند عنوان شغلی برای مهندسین صنایع - ساخت و تولید - برق صنعتی - مدیر تولید - حسابدار - جوشکار co2 - و مهندس فنی ۶ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۶ دی

استخدام مهندس شیمی, نفت, گاز, پتروشیمی در یک شرکت بین المللی ۶ دی

استخدام مدیر پروژه Nokia در ایران ۶ دی

استخدام 6 عنوان شغلی برای مدیر ادری و مالی - کارشناس بازرگانی/ مالی/ حقوقی و .. در شرکت بازرگانی در زمینه نفت, گاز ۷ دی

استخدام گسترده Amec Foster Wheeler در امارات متحده عربی ۷ دی

استخدام کارشناس شیمی (جهت آزمایشگاه نفتی) ۷ دی

کارشناس/ کارشناس ارشد مهندسی حفاری مسلط بر مباحث فنب پروژه های نفت, گاز, پتروشیمی ۷ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین برق – ابزار دقیق در یک شرکت اروپایی فعال در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی ۷ دی

استخدام 2 نفر مهندس برق - مکانیک - شیمی در یک شرکت تجاری ۷ دی

استخدام کارشناس فنی برق ۷ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - نقشه کشی و ... ۷ دی

استخدام یک نفر کارشناس یا کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کلیه گرایش ها ۷ دی

استخدام 11 نفر کارشناس رشته های مهندسی صنایع - مدیریت صنعتی - حسابداری مالی ۷ دی

استخدام کارشناس ارشد مهندسی صنایع - مدیریت صنعتی در شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران ۷ دی

استخدام مدیرعامل - مهندس مکانیک/ متالوژی/ برق در یک شرکت مهندسی ۷ دی

استخدام کارشناس ارشد صنایع یا مدیریت ۷ دی

استخدام 5 عنوان شغلی برای مهندسین برق، مکانیک، عمران و مدیریت بازرگانی در یک شرکت نیروگاهی ۷ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین عمران (گرایش سازه های دریایی یا مهندسی سواحل) - مهندسی مکانیک (گرایش سیالات) - مهندسی شیمی (گرایش فرایند) ۷ دی

استخدام 5 عنوان شغلی برای کارشناسان کنترل کیفیت - کارشناس آزمایشگاه - رئیس و حسابدار ارشد مالی/ صنعتی در گروه صنایع غذایی فارسی ۷ دی

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت تحقیقات داروئی ۷ دی

استخدام تعدادی کارشناس ارشد/ کارشناس رشته های مهندسی برق - نفت - مدیریت - تکنولوژی - صنایع - مدیریت صنعتی/ بازرگانی/ اجرائی و MBAو .. ۷ دی

استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر در ایران ۷ دی

استخدام 2 نفر کارشناس رشته های عمران - پتروشیمی, مدیریت بازرگانی (با تجربه کاری در صنعت پتروشیمی) ۸ دی

استخدام یک نفر کارشناس HSE در یک شرکت پیمانکاری در زمینه نفت, گاز ۸ دی

استخدام مهندس برق (مسلط به نیروگاه مقیاس کوچک) ۸ دی

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد, برق و ابزاردقیق(در زمینه پروژه های نفت,گاز) ۸ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۸ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - عمران - معماری در یک شرکت مهندسی - بازرگانی ۸ دی

استخدام کارشناس مالی ۸ دی

استخدام کارشناس صنایع آشنا به MSP & P6 ۸ دی

استخدام از مهندسین مواد (گرایش متالورژی استخراجی و گرایش متالورژی صنعتی) ۸ دی

استخدام 2 عنوان شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی صنایع - مدیریت - اقتصاد - کامپیوتر و .. در گروه شرکت های شاتل ۸ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان شیمی - حسابداری و .. در شرکت تولیدی بهداشتی و آرایشی گلان ۸ دی

استخدام 2 نفر کارشناس پلیمر ۸ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی صنایع - کامپیوتر - IT و.. ۸ دی

استخدام 2 نفر کارشناس ارشد مهندسی عمران و کشتی سازی در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) ۸ دی

استخدام مدیر ارشد (در زمینه پروژه های برق - نفت, گاز) ۹ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۹ دی

استخدام کارشناس حسابداری ۹ دی

استخدام مهندس عمران در کارخانه فولاد سبزه وار ۹ دی

استخدام کارشناس بازرگانی ۹ دی

استخدام مهندس برق و کامپیوتر (کلیه گرایش ها) در شرکت ایران ارقام ۹ دی

استخدام 2 نفر کارشناس مهندسی صنایع - مدیریت ۹ دی

استخدام کارشناس مکانیک ۹ دی

استخدام 6 عنوان شغلی برای مدیران حسابداری - فروش و اپراتور CMMو .. در شرکت بدر سیستم بازرگان ۹ دی

استخدام کارشناس/ کاردان رشته های فنی و مهندسی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان ۹ دی

استخدام 50 نفر برای تکمیل تیم کارشناسی و منابع انسانی شرکت فرا زمین ۱۱ دی

استخدام 2 نفر کارشناس فروش آشنا به صنعت, گاز, پتروشیمی ۱۱ دی

استخدام سرپرست فروش و بازاریابی با سابقه در صنعت نفت, گاز, پتروشیمی ۱۱ دی

استخدام فارغ التحصیلان رشته صنایع جهت پروژه های نفت و گاز ۱۱ دی

یک شرکت کشتیرانی به یک دریانورد با درجه مهندس دوم نیازمند است ۱۱ دی

شرکت ایران ارقام از طریق مصاحبه و آزمون دعوت به همکاری می نماید ۱۱ دی

استخدام مهندس مکانیک در زمینه صنعت نفت, گاز, پتروشیمی ۱۱ دی

استخدام 2 عنوان شغلی برای کارشناس حسابداری و مدیر فروش در یک شرکت بازرگانی ۱۱ دی

استخدام گروه صنعتی و پژوهشی زر، در 8 عنوان شغلی ۱۱ دی

استخدام 3 نفر کارشناس نرم افزار/ پایگاه داده در شرکت بیمه دی ۱۱ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین برق - مخابرات - کامپیوتر در شرکت رهپویان فناوری فعال در زمینه پروژه های صنعتی ۱۱ دی

شرکت تامین کالای، صنعت نفت به از یک نفر مهندس شیمی دعوت به همکاری می نماید ۱۱ دی

استخدام 2 نفر مهندس شیمی ۱۱ دی

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان در زمینه های مختلف ۱۱ دی

استخدام در شرکت فرآورده های نفتی آترود ۱۱ دی

استخدامی گسترده در گروه شرکت های الکترواستیل ۱۱ دی

استخدام 2 نفر مهندس پلیمر ۱۱ دی

استخدام مهندس صنایع جهت پروژههای نفت, گاز, پتروشیمی ۱۱ دی

استخدام مهندس صنایع در بخش مهندسی ۱۱ دی

استخدام مهندس صنایع/مدیریت صنعتی (با سابقه در زمینه نفت,گاز) در شرکت پایندان ۱۱ دی

یک شرکت معتبر EPC در زمینه پرروژه های نفت, گاز از مهندسین مکانیک - شیمی - برق - صنایع - متالوژی - عمران - نفت دعوت به همکاری می نماید ۱۱ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین برق - عمران - مکانیک - نفت - بازرگانی - اقتصاد و مدیریت ورشته های مرتبط در شرکت مهندسی مهساب نیرو (مرتبط با انرژی نفت, گاز, برق - آب و فاضلاب و صنایع ریلی) ۱۱ دی

استخدام 3 عنوان شغلی برای کارشناسان فروش تجهیزات نفتی, حفاری, پتروشیمی, کارشناس شیمی در شرکت نوید آینده ۱۲ دی

استخدام از مهندسین برق در شرکت مهندسی - بازرگانی فعال در زمینه یو پی اس و باطری های صنعتی ۱۲ دی

استخدام تعدادی مهندس و تکنسین برق ۱۲ دی

استخدام یک نفر مهندس مکانیک/ دیپلم فنی در شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ۱۲ دی

استخدام یک نفر مهندس صنایع/ دیپلم فنی و نقشه کشی در شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ۱۲ دی

استخدام یک نفر انباردار(مسلط به همکاران سیستم و ICDL) در شرکت تولیدی و صنعتی کیزایران ۱۲ دی

استخدام مهندس شیمی ۱۲ دی

استخدام 3 عنوان شغلی برای مهندسین مکانیک - معماری و نقشه کش معماری در شرکت مهندس مشاور ۱۲ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - عمران - معماری در شرکت مهندسی - بازرگانی ۱۲ دی

استخدام مهندس صنایع یا انفورماتیک در یک شرکت دارو سازی ۱۲ دی

استخدام کارشناس مهندسی صنایع و برق در شرکت تحقیقاتی ۱۲ دی

استخدام کارشناس برق ۱۲ دی

استخدام کارشناس برق یاالکترونیک در کارخانه قطعات خودرو ۱۲ دی

استخدام کارشناس ناظر عمران - تآسیسات - HSE - برق ۱۲ دی

استخدام مهندس برق (آشنا به صنایع و تجهیزات صنعت نفت, گاز) ۱۳ دی

استخدام مهندس مکانیک و ابزاردقیق (با سابقه در زمینه تجهیزات نفت, گاز) ۱۳ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۱۳ دی

استخدام در مهندسین مشاور ۱۳ دی

استخدام 4 نفر مهندس مکانیک در یک شرکت مهندسی ۱۳ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین الکترونیک و مکانیک ۱۳ دی

استخدام مهندس مکانیک و نقشه کش ۱۳ دی

استخدام یک نفر مهندس صنایع در یک شرکت تولیدی ۱۳ دی

استخدام یک نفر کارشناس مکانیک در یک شرکت تولیدی ۱۳ دی

استخدام یک نفر کارشناس متالوژی در یک شرکت تولیدی ۱۳ دی

استخدام 5 نفر کارشناس/ کارشناس ارشد مدیریت - مکانیک و .. در یک شرکت تولیدی ۱۳ دی

استخدام 4 عنوان شغلی برای مدیر فنی - کارشناس برنامه ریزی و کنترل کیفیت و تکنسین در شرکت تکران مبرد ۱۳ دی

استخدام 10 نفر کارشناس بهداشت حرفه ای - تضمین کیفیت - تکنسین و کارشناس فنی و .. در شرکت لاستیک درنا ۱۳ دی

استخدام کارمند بازاریابی و فروش ۱۳ دی

استخدام کارمند خانم آشنا به صادرات و کشتیرانی ۱۳ دی

استخدام اپراتور و نقشه کش وACAD ۱۳ دی

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در مقطع دکتری، جهت تامین کادر هیئت علمی ۱۴ دی

استخدام کارشناسان و کارشناسان ارشد صنایع، مدیریت و حسابداری ۱۴ دی

استخدام مهندسین مکانیک، معماری در شرکت مهندسین مشاور ۱۴ دی

استخدام کارشناس مالی ۱۴ دی

استخدام 2 ردیف شغلی در یک شرکت مهندسی فعال در پروژه های ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت, گاز, پتروشیمی ۱۴ دی

استخدام کارشناس ارشد و دکترای رنگ و رزین در گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران ۱۴ دی

استخدام 6 عنوان شغلی مهندسی در شرکت مهندسین مشاور ۱۴ دی

استخدام کارشناس برق قدرت در یک شرکت تولیدی و بازرگانی ۱۴ دی

استخدام در یک هلدینگ ساختمانی ۱۴ دی

استخدام مدیر بازرگانی در یک شرکت تولیدی در زمینه مصالح ساختمانی ۱۴ دی

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس مهندسی برق ۱۴ دی

استخدام مهندس صنایع/ مکانیک/ شیمی در یک شرکت تولیدی ۱۴ دی

استخدام 5 عنوان شغلی برای مهندسین فرآیند - مکانیک - کنترل ابزار دقیق ومدیر مهندسی در شرکتی در زمینه مهندسی و ساخت سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ۱۴ دی

استخدام مهندس عمران برای عنوان شغلی مدیر اجرایی پروژه های انرژی خورشیدی و بادی ۱۴ دی

استخدام کارشناس کنترل پروژه در شرکت مهندسین مشاور ۱۴ دی

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - نقشه برداری - معماری - معدن - تاسیسات (برق - مکانیک) در شرکت مهندسین مشاور ۱۴ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای مهندسین شیمی - برق - الکترونیک - صنایع - مکانیک و حسابدار در گروه صنعتی نوین چوب ۱۴ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان/کاردان رشته های مکانیک - برق و تکنسین فنی در شرکتی در زمینه تولید قطعات خودرو ۱۴ دی

استخدام کارشناس رشته های مهندسی صنایع - مدیریت صنعتی در گروه کارخانجات کفش اسلوبی ۱۴ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مکانیک سیالات و حسابداری در یک شرکت بازرسی فنی ۱۴ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مهندسی مکانیک - پلیمر - فیزیک - صنایع در شرکتی در زمینه تجهیزات پزشکی ۱۴ دی

استخدام در یک شرکت مجری پروژه های نفت و پتروشیمی ۱۵ دی

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فعال در نفت و گاز ۱۵ دی

استخدام در یک شرکت معتبر در زمینه نگهداری و تعمیرات پالایشگاهی در کشور عمان ۱۵ دی

استخدام در مهندسین مشاور ری آب ۱۵ دی

استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای در شرکت های گروه کناف ۱۵ دی

استخدام 2 نفر کارشناس پلیمر یا شیمی در یک شرکت پلیمری ۱۵ دی

استخدام تعدادی کارشناس رشته های مهندسی برق (کلیه گرایش ها) و کامپیوتر در یک شرکت مهندسی بازرگانی در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ۱۵ دی

استخدام یک نفر مهندس تاسیسات در یک شرکت ساختمانی ۱۵ دی

استخدام در شرکت مهندسی- بازرگانی فعال در نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت ۱۵ دی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در یک شرکت مهندسی بازرگانی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۱۵ دی

استخدام مهندس مکانیک - متالورژی - عمران در شرکتی در زمینه ساخت سازه و تجهیزات فلزی ۱۵ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان/ کاردان رشته های مکانیک و فنی در شرکت تولیدی در شرق تهران ۱۵ دی

استخدام 3 ردیف شغلی باری کارشناسان ارشد/ کارشناسان مکانیک سیالات و حسابداری و ..در یک شرکت تاسیساتی ۱۵ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان بازرگانی خارجی و مکانیک ۱۵ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - نقشه کش صنعتی و تکنسین کنترل کیفیت در شرکت دانش بنیان ۱۵ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان در شرکت مشهد فورجینگاستخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان در شرکت مشهد فورجینگ ۱۵ دی

استخدام در یک شرکت بزرگ صنعتی در استان البرز در 10 عنوان شغلی ۱۵ دی

استخدام در یک شرکت فرانسوی-ایرانی فعال در تولید قطعات فولادی ۱۶ دی

استخدام در یک نهاد مالی برای 6 عنوان شغلی ۱۶ دی

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت تولیدی جهت تصدی پست مدیر فنی ۱۶ دی

استخدام کارشناس فروش در شرکتی محدوده میرداماد ۱۶ دی

مجموعه استخدام های مهندسی وکارشناسان در زمینه های مختلف ۱۶ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کاردان/ کارشناسان مکانیک - مهندسی پزشکی و .. در شرکت تولیدی صنعتی ۱۶ دی

استخدام 3 عنوان شغلی برای کارشناسان بازرگانی - فروش و مدیر داخلی در یک شرکت تولیدی بازرگانی ۱۶ دی

استخدام کارشناس بازرگانی خارجی ۱۶ دی

استخدام مهندس صنایع - شیمی - برق صنعتی - IT- حسابداری ۱۶ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - برق کارصنعتی و جوشکار و مهندسین فنی در صنایع ماشین سازی ۱۶ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های شیمی - آمار - ریاضی - مدیریت - اقتصاد - صنایع -عمران - گرافیک - معماری در شرکت شونیز ۱۶ دی

استخدام کارشناس فروش در شرکتی در حوزه طراحی و احداث مراکز انرژی ۱۶ دی

استخدام مهندس صنایع ۱۷ دی

استخدام در گروه صنعتی توزین الکترونیک ۱۷ دی

استخدام شرکت رنگین پلیمر البرز ۱۷ دی

استخدام یک شرکت معتبر مهندسی ۱۷ دی

استخدام کارشناس بازرگانی در اصفهان ۱۷ دی

استخدام مدرس در موسسه دانش پژوهان اصفهان ۱۷ دی

استخدام یک شرکت EPC در زمینه پروژه های نفت و گاز ۱۷ دی

استخدام 75 مهندس، تکنسین و کارمند در شرکت مشارکت اپکو ۱۸ دی

استخدام 3 عنوان شغلی برای مهندسین ابزاردقیق و مدیر فروش فنی در شرکت مهندسی، نماینده شرکت های اروپایی ۱۸ دی

شرکت هواپیمایی میکا ایر (در تهران و کیش) دعوت به همکاری می نماید ۱۸ دی

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد کامپیوتر - حسابداری - مدیریت آموزش - مهندسی شیمی - صنایع ۱۸ دی

استخدام مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید یا طراحی جامدات ۱۸ دی

استخدام کارشناس/ کاردان الکترونیک - مکانیک در یک شرکت بازرگانی ۱۸ دی

استخدام کارشناس کنترل پروژه در مهندسین مشاور ۱۸ دی

استخدام یک نفر کارشناس فروش تجهیزات نفت, گاز ۱۸ دی

استخدام کارشناس فنی در نمایندگی یک شرکت اروپایی ۱۸ دی

استخدام کارشناس فروش ابزار دقیق در یک شرکت مهندسی فعال در پروژه های ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت, گاز, پتروشیمی ۱۸ دی

استخدام کارشناس فروش قطعات یدکی صنایع پتروشیمی ۱۸ دی

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت تامین کننده محصولات نفتی ۱۸ دی

استخدام مهندسین الکترونیک/ مکانیک/ شیمی در شرکتی فنی مهندسی، بازرگانی فعال در زمینه صنایع نفت, گاز ۱۸ دی

استخدام تعدادی کارشناس فروش در صنعت نفت, گاز, پتروشیمی و فولاد ۱۸ دی

استخدام 8 عنوان شغلی برای کارشناسان مکانیک - شیمی - کنترل پروژه - HSE - QA/QC - منابع انسانی و .. در شرکت پیمانکاری در زمینه تصفیه خانه های آب و فاضلاب ۱۸ دی

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی (در زمینه صنایع نفت, گاز, پتروشیمی) ۱۸ دی

استخدام 6 نفر سرپرست و کارشناس مهندسی فروش در شرکتی در زمینه محصولات پلیمری وشیمیایی ۱۸ دی

استخدام یک نفر مهندس برق یا الکترونیک در شرکتی در حوزه فعالیت پروژه های ساخت تجهیزات کنترل کیفیت ۱۸ دی

استخدام فارغ التحصیلان رشته های ریاضی کاربردی و آمار در یک شرکت دریایی ۱۸ دی

استخدام کارشناس پلیمر یا مکانیک (همه گرایش ها) ۱۸ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان صنایع (گرایش برنامه ریزی تولید) و مهندسی ساخت و تولید ۱۸ دی

استخدام یک نفر مهندس صنایع در یک شرکت تولیدی ۱۸ دی

استخدام سرپرست کنترل پروژه در شرکت پیمانکاری فعال در صنعت نفت, نیروگاه در استان فارس ۱۸ دی

استخدام یکنفر کارشناس ارشد/کارشناس شیمی جهت آزمایشگاه فرآورده های نفتی ۱۸ دی

استخدام کارشناس مکانیک – شیمی در شرکت تولیدی مهندسی در صنعت نفت ۱۸ دی

استخدام یک نفر مهندس شیمی/ مکانیک در یک شرکت فعال در زمینه نصب تجهیزات نیروگاهی ۱۸ دی

استخدام در یک شرکت بین المللی در زمینه مواد شیمیایی و بهینه سازی آبهای صنعتی مورد مصرف صنایع نفت ۱۸ دی

استخدام 10 نفر مهندس رشته های مکانیک و برق ۱۸ دی

استخدام مهندس مکانیک جهت نیروگاه جهرم ۱۸ دی

استخدام از مهندسین برق - مکانیک - عمران در مهندسین مشاور ۱۸ دی

استخدام مهندس برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی ۱۹ دی

استخدام 2 نفر کارشناس/ کاردان برق در یک شرکت تولیدی ۱۹ دی

استخدام کارشناس/ دانشجو در یک شرکت تجهیزات تجهیزات نفت, گاز ۱۹ دی

استخدام در دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۹ دی

استخدام ناظر تاسیسات مکانیکی و برقی در عسلویه ۱۹ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان متالوژی - مکانیک - صنایع - تاسیسات و برق ۱۹ دی

استخدام کارشناس منایع انسانی در یک هلدینگ ۱۹ دی

استخدام کارشناس شیمی در شرکت صنایع شیمیایی رازی ۱۹ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای کاردان/ تکنسین رشته های متالوژی - مکامیک و فنی در شرکت ریخته گری فولاد و چدن ۱۹ دی

استخدام کارشناس صنایع ۱۹ دی

استخدام یک نفر مهندس مکانیک ۱۹ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان مکانیک - مهندسی پزشکی و رشته های دیگر ۱۹ دی

استخدام یک نفر کارشناس شیمی یا پلیمر ۱۹ دی

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی در یک شرکت تولید کننده محصولات غذایی ۱۹ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان صنایع - مدیریت صنعتی و بازرگانی در گروه صنعتی برنز ۱۹ دی

استخدام در یک شرکت عمرانی ۱۹ دی

استخدام کارشناس ارشد سازه ۱۹ دی

استخدام مهندس عمران مسلط به MSP ۱۹ دی

استخدام مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۹ دی

استخدام در یک شرکت سازنده تابلوهای صنعتی ۱۹ دی

استخدام در شرکت مهندسین مشاور ۱۹ دی

استخدام کارشناسان حسابداری و مدیریت صنعتی در استان فارس ۱۹ دی

استخدام در شرکت هواپیمایی قطر Qatar Airways در ایران ۱۹ دی

استخدام مهندسین برق و مکانیک در زمینه طراحی و اجرای طرح های EPC نفت و گاز ۲۰ دی

استخدام کارمند خانم در شرکتی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی ۲۰ دی

استخدام مهندس مکانیک و شیمی در شرکت EPC نفتی ۲۰ دی

استخدام نقشه کش صنعتی در زمینه مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی ۲۰ دی

استخدام سرپرست کارگاه خط انتقال آب, گاز, تونل/ تعویض شبکه و انشعاب گاز ۲۰ دی

استخدام کارشناس سیویل در مهندسین مشاور پایه 1 نفت و گاز ۲۰ دی

استخدام کارشناس فروش در شرکتی در زمینه محصولات نفتی ۲۰ دی

استخدام بازرس فنی اسکلت و اتصالات فلزی ۲۰ دی

استخدام مدیر پروژه ساختمانی در کشور عمان ۲۰ دی

استخدام مهندس ارشد سازه و زلزله ۲۰ دی

استخدام مسئول و کارشناس HSE / بهداشت حرفه ای در یک شرکت تولیدی و صنعتی ۲۰ دی

استخدام 5 ردیف شغلی برای کارشناسان حسابداری - IT - اقتصاد حمل و نقل - مهندس راه آهن در یک شرکت حمل و نقل ریلی ۲۰ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان و تکنسین الکترونیک و .. در شرکتی در زمینه تجهیزات روشنایی ۲۰ دی

استخدام کارشناس فنی یا صنایع در شرکت تولیدی بازرگانی ۲۰ دی

استخدام ترخیص کار, مسلط به اموربازرگانی وگمرکی ۲۰ دی

استخدام کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی برق و ابزاردقیق - مکانیک - کامپیوتر - طراحی و گرافیک ۲۰ دی

استخدام 3 نفر مهندس مکانیک و سازه (عمران) در شرکت پیمانکار - تولیدی ۲۰ دی

استخدام کارشناس عمران در یک شرکت فعال در نفت و گاز ۲۰ دی

استخدام تعدادی مهندس برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی ۲۰ دی

استخدام مهندس مکانیک PIPING ۲۰ دی

استخدام کارشناس پایپینگ ۲۰ دی

استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در شرکت حمل ونقل ریلی ۲۰ دی

استخدام کارشناس توسعه منابع انسانی (سیستم ها و روش ها) در گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله) ۲۰ دی

استخدام مهندس مکانیک/ متالوژی/ عمران در شرکتی در زمینه ساخت سازه و تجهیزات فلزی در کرمان ۲۰ دی

استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۰ دی

استخدام در 10 عنوان شغلی در شرکت دانا انرژی فعال در توسعه میادین و پروژه های نفت و گاز ۲۲ دی

استخدام در شرکت مهندسان مشاور تهران رایمند - جهت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ۲۲ دی

استخدام در شرکت فعال درزمینه ‎تجهیزات, نفت، گاز و پتروشیمی ۲۲ دی

استخدام مهندسین برق و ابزار دقیق در مهندسین مشاور فعال در پروژه های نفتی ۲۲ دی

استخدام مدیر بازرگانی در زمینه تامین کالای نفت و گاز ۲۲ دی

استخدام سرپرست حسابداری در یک شرکت نفتی ۲۲ دی

استخدام چند ردیف شغلی برای کارشناسان رشته های مهندسی برق/ مکانیک/ صنایع/ نقشه کشی صنعتی ۲۲ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین عمران - مکانیک و کاردان رشته های فنی در شرکت تولیدی ساخت سازه های فلزی ۲۲ دی

استخدام 11 عنوان شغلی برای کارشناسان کنترل کیفی و تضمین کیفیت - رئیس حسابداری مالی و صنعتی - مدیر کنترل کیفی - کارشناس فروش ۲۲ دی

استخدام کارشناس ارشد برق - الکترونیک در شرکت مهندسی سبا آسانبر ۲۲ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان شیمی - پلیمر - مکانیک ۲۲ دی

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های صنایع - مدیریت بازرگانی/ اجرایی - حسابداری - گرافیک در شرکت آنیل پک ۲۲ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان برق (الکترونیک - قدرت) ۲۲ دی

استخدام 46 نفر کارشناس رشته های مدیریت بازرگانی/ حسابداری/ مکانیک و دیپلم فنی در شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان ۲۳ دی

استخدام یک نفر کارشناس/ کارشناس ارشد رشته های شیمی - فیزیک - الکترونیک ۲۳ دی

استخدام یک نفر مهندس مکانیک ۲۳ دی

استخدام تعدادی کارشناس رشته های مهندسی صنایع - مکانیک - ریاضی آمار ۲۳ دی

استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت ۲۳ دی

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد شیمی ۲۳ دی

مجموعه استخدام های مهندسی و کارشناسان در زمینه های مختلف ۲۳ دی

استخدام 10 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان رشته های مهندسی برق - مکانیک - الکترونیک و رشته های مرتبط دیگر ۲۳ دی

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت تسنیم تجارت فردا ۲۳ دی

استخدام کارشناس صنایع غذایی یا شیمی ۲۳ دی

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۹۵ ۲۴ دی

استخدام مرکز آموزش کاربردی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ۲۴ دی

استخدام مهندس مکانیک، صنایع، برق، مواد و کاردان و دیپلم ۲۵ دی

استخدام مهندس مکانیک، پلیمر، صنایع در شرکتی تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد ۲۵ دی

استخدام مهندس مکانیک، مهندس صنایع و لیسانس امور اداری در محدوده شهریار - رباط کریم ۲۵ دی

استخدام مهندس مکانیک یا شیمی ۲۵ دی

استخدام در یک شرکت پیمانکاری عمومی کلید گردان در 5 ردیف شغلی ۲۵ دی

استخدام کارشناس صنایع – MBA – مدیریت صنعتی در یک شرکت حفاری نفتی ۲۵ دی

استخدام نقشه کش صنعتی در هیدرومکانیکال سد و نیروگاه ۲۵ دی

استخدام نقشه کش صنعتی ۲۵ دی

استخدام مدیر بازرگانی در زمینه قطعات یدکی مربوط به صنعت نفت , گاز, فولاد ۲۵ دی

استخدام کارشناس فروش در شرکتی در زمینه محصولات نفتی ۲۵ دی

استخدام در یک شرکت تولیدی در زمینه نفت و گاز ۲۵ دی

استخدام در شرکت Wirtgen Qeshm در 5 ردیف شغلی ۲۵ دی

استخدام مهندس فروش با سابقه در زمینه نفت, گاز و پتروشیمی ۲۵ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای مهندسین فرآیند – HVAC در شزکتی در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی ۲۵ دی

استخدام مهندس سیویل در یک شرکت پیمانکاری بین المللی ۲۵ دی

استخدام 6 ردیف شغلی برای مهندسین برق - آبیاری - طراح شبکه فاضلاب - عمران - تکنولوژی و ... در شرکت مهندسین مشاور ۲۵ دی

استخدام کارشناس متالوژی در شرکت تولیدی - صنعتی ۲۵ دی

استخدام کارشناس مهندسی برق در یک شرکت مهندسی در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی ۲۵ دی

استخدام 4 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان رشته های مهندسی صنایع - بازرگانی داخلی و رشته های دیگر ۲۵ دی

استخدام کارشناس ایمنی (HSE) در شرکتی فعال در صنعت تولید شیشه های خودرویی و ساختمانی ۲۵ دی

استخدام کارشناس صنایع ۲۵ دی

استخدام کارشناس صنایع در شرکت نیلپر ۲۵ دی

استخدام مهندس صنایع در یک شرکت صنعتی ۲۵ دی

استخدام کارشناس صنایع (مسلط به برنامه ریزی) ۲۵ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان/ تکنسین برق و مکانیک در شرکت صنعتی آموت سپهر ۲۵ دی

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان (دانش بنیان) ۲۵ دی

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد رشته های اقتصاد وانرژی/ علوم اقتصادی/ برق در شرکت صنایع برق و انرژی صبا ۲۵ دی

استخدام حسابدار/حسابدار ارشد و کارشناس اویونیک در یک شرکت هواپیمایی ۲۵ دی

استخدام کارشناس شیمی یا مهندس پلیمر ۲۵ دی

استخدام کارشناس ارشد فنی در شرکت بازرگانی بین المللی ۲۵ دی

استخدام در یک شرکت پیمانکاری EPC ۲۶ دی

استخدام نقشه کش صنعتی ۲۶ دی

استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو سال ۹۵ ۲۶ دی

استخدام عنوان های شغلی مدیر/ کارشناس حسابداری - مدیریت بازرگانی خارجی - رییس بر نامه ریزی و توسعه اقتصادی در حوزه فرآورده های نفتی, پلیمر و پتروشیمی ۲۶ دی

استخدام عنوان های شغلی کارشناس تحقیق و توسعه/ بازرگانی/ طراح صنعتی و مهندس مکانیک در یک واحد تولیدی ۲۶ دی

استخدام 4 ردیف برای مهندسین مکانیک - عمران - صنایع - متالورژی و .. در شرکتی در زمینه پیمانکاری صنعت نفت ۲۶ دی

استخدام کارشناس کنترل پروژه ۲۶ دی

استخدام در گروه مهندسی بازرگانی ای اچ بی فعال در حوزه نفت و گاز ۲۶ دی

استخدام مهندس صنایع ۲۶ دی

استخدام مدیر فروش در یک شرکت بازرگانی ۲۶ دی

استخدام کارشناس ارشد/ کارشناس کامپیوتر در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۲۶ دی

استخدام عنوان های شغلی کارشناس تحقیق و توسعه/ مکانیک/ کنترل کیفیت و تکنسین برق در شرکت صنایع غذایی شهر بابانا ۲۶ دی

استخدام کارشناس/ کاردان فنی برق - کنترل پروژه در شرکت فنی مهندسی ۲۶ دی

استخدام جهت عنوان های شغلی مدیر مالی/ فروش/ کارشناس بازرگانی خارجی و .. در شرکت تجهیزات پزشکی ۲۶ دی

استخدام مهندس شیمی یا طراحی فرآیند ۲۶ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان ارشد/ کارشناسان رشته های مهندسی مکانیک - معماری - حسابداری - طراحی صنعتی ۲۶ دی

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت بازرگانی فعال در نفت و گاز ۲۷ دی

استخدام کارشناس ابزار دقیق درشرکت مهندس مشاور فعال در زمینه نفت و گاز ۲۷ دی

استخدام مهندس برق – آبیاری – طراح شبکه فاضلاب و آب – عمران – تکنولوژی در شرکت مهندسی مشاور ۲۷ دی

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه - مهندسی مکانیک - طراح صنعتی - کارشناس بازرگانی در یک واحد تولیدی ۲۷ دی

استخدام کارشناس خرید خارجی ۲۷ دی

استخدام کارشناس مکانیک (با سابقه در صنایع شیمی و پتروشیمی) ۲۷ دی

استخدام کارشناس فنی یا صنایع در شرکت تولیدی بازرگانی ۲۷ دی

استخدام کارشناس برق - قدرت ۲۷ دی

استخدام کارشناس فروش قیر و مشتقات نفتی در شرکت توسعه تجارت روبینا ۲۷ دی

استخدام کارشناس توسعه بازار و امور مناقصات (با سابقه در حوزه نفت, گاز, پتروشیمی) ۲۷ دی

استخدام مدیر روابط بین الملل در یک شرکت تولیدات محصولات نفتی ۲۷ دی

استخدام مهندس ابزار دقیق(با سابقه کار در پروژه های نفت, گاز) ۲۷ دی

استخدام کارشناس اتوماسیون صنعتی – کارشناس فروش ابزار دقیق در شرکتی در زمینه نفت, گاز ۲۷ دی

استخدام کارشناس برق قدرت (مسلط به طراحی صنعتی پروژه های آب و فاضلاب) ۲۷ دی

استخدام کارشناس کنترل پروژه در شرکت مهندسین مشاور در عسلویه ۲۷ دی

استخدام در شرکت پیمانکاری فعال در طراحی، اجرا و مدیریت پروژه ۲۷ دی

استخدام کارشناس فرآیند تصفیه در شرکت پیمانکاری فعال در زمینه تصفیه خانه آب ۲۷ دی

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - برق - صنایع ۲۷ دی

استخدام کارشناس پایپینگ در شرکت مهندسی در زمینه فولاد و معدن ۲۷ دی

استخدام مهندس فرآیند- مهندس HVAC در شرکت فعال در زمینه نفت, گاز, پتروشیمی ۲۷ دی

استخدام نقشه کش صنعتی (با سابقه در زمینه مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی) ۲۷ دی

مجموعه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات زبان انگلیسی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، شیمی عمومی، آلی و تجزیه و سئوالات آزمون ترمودینامیک ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون جامع استخدامی ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات احکام شرعی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات آمار آزمون های استخدامی نفت و گاز ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، ترمودینامیک ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت- مکانیک سیالات ۱۳۸۹ ۱۳۹۵/۲/۱۰

سوالات عمومی مقطع کارشناسی و ارشد آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۵/۲/۱۰

Designed by NoadStudio Digital Marketing Services