صنعت نفت ایران
1398/1/30
Friday
دانش صنعت نفت

نظام اجرایی طرح های صنعت نفت-معاونت امور مهندسی و فناوری 1378 ۱۷ شهریور


نام لاتین:1378-06-08 Iran Oil Projects & Programs System

کد مطلب:AN-001


این نظام، تعریف طرح، شرایط تایید و شروع عملیات اجرایی آن و نیز اصول سازماندهی اجرایی همراه با تبیین خطوط کلی وظائف، صلاحیت و حدود اختیارات مجری و همچنین ارتباط وی یا مشاور و پیمانکار را در صنعت نفت در بر می گیرد. کلیه طرح هایی که مشمول تعریف مندرج در این نظام می شوند با تاکید بر مصوبه صادره مورخ 1377/07/11 در مورد ممنوعیت اجرای امانی طرح ها و پروژه ها، منحصرا بر اساس اصول مندرج در این نظام، تعریف، تایید و اجرا خواهند گردید.

دانلودبرچسب ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • نظر