صنعت نفت ایران
1398/3/2
Thursday

مناقصاتجستجوی پیشرفته

  • كليد واژه
  • استان
  • گروه
  • زيرگروه
  • تاريخ انتشار از
  • تا

مناقصات

عنوان مناقصه گزار تاریخ انتشار مهلت شرکت وضعیت
مربوط به خرید گسکت شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران 1398/3/2 1398/4/5
خرید الکترو پمپ پلانجری شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران 1398/3/2 1398/4/5
خرید قطعات کمپرسور گازی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران 1398/3/2 1398/4/12
خدمات امداد رسانی در سطح مناطق شش گانه اصفهان و سپاهان شهر شرکت گاز استان اصفهان 1398/3/2 1398/3/11
خرید تعداد یک دستگاه جرثقیل شرکت گاز استان اصفهان 1398/3/2 1398/3/12
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح مندرج در متن آگهی (تجدید مناقصه عمومی ) شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری 1398/3/2 1398/3/5
آگهی مناقصه خرید اقلام پوششی ( نوار سه لایه ممزوج، نوار رویی و پرایمر) شرکت انتقال گاز ایران 1398/3/2 1398/3/18
تامین پکینگ برج احیا شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 1398/3/2 1398/4/5
Retriever (دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 1398/3/2 1398/5/5
پروژه نصب انشعابات روستاهای آلمالو ، سرین دره ، گندی ، سهند علیا ، قاضی کندی ، کردی ، باغچه ، قره داش ، تازه کند ، قلعه جوق ، حسن آباد ، پری و خندق لو از توابع شهرستان ماهنشان (استان زنجان)را از محل بند "ق" شرکت گاز استان زنجان 1398/3/1 1398/3/4
پروژۀ کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای ،عباس آباد سفلی ، امیر بستاق و چشین از توابع شهرستان ابهر(استان زنجان) را از محل بند "ق" شرکت گاز استان زنجان 1398/3/1 1398/3/8
مناقصه 162 خرید GATE VALVE شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/3/1 1398/3/18
مناقصه 235 خرید 20 قلم افزایه اسیدی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/3/1 1398/3/18
مناقصه 243 خرید سودا اش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/3/1 1398/3/18
توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ، خدمات امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح ناحیه گازرسانی بجستان شرکت گاز استان خراسان رضوی 1398/3/1 1398/3/11
خرید 6 عدد اتصالات مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس شرکت نفت وگاز پارس 1398/3/1 1398/3/18
خرید 3 عدد دیزل ژنراتور شرکت گاز استان یزد 1398/3/1 1398/4/25
تعمیرات 12 دستگاه ترنسیور (فرستنده وگیرنده) مربوط به BTS شبکه رادیو ترانک سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 1398/3/1 1398/3/11
موضوع مناقصه : انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس یک شماره مناقصه سازمان منطقه ویژه انرژی پارس 1398/3/1 1398/3/18
مناقصه 9680035 خرید ROLLS ROYCE GAS TURBINE شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 1398/3/1 1398/3/18

عنوان مناقصه: مربوط به خرید گسکت

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/4/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید الکترو پمپ پلانجری

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/4/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید قطعات کمپرسور گازی

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/4/12

وضعيت:

عنوان مناقصه: خدمات امداد رسانی در سطح مناطق شش گانه اصفهان و سپاهان شهر

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/3/11

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید تعداد یک دستگاه جرثقیل

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/3/12

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید ایستگاههای کابینتی و تخت به شرح مندرج در متن آگهی (تجدید مناقصه عمومی )

مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/3/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه خرید اقلام پوششی ( نوار سه لایه ممزوج، نوار رویی و پرایمر)

مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: تامین پکینگ برج احیا

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/4/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: Retriever (دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس)

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تاريخ انتشار: 1398/3/2

مهلت شركت: 1398/5/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: پروژه نصب انشعابات روستاهای آلمالو ، سرین دره ، گندی ، سهند علیا ، قاضی کندی ، کردی ، باغچه ، قره داش ، تازه کند ، قلعه جوق ، حسن آباد ، پری و خندق لو از توابع شهرستان ماهنشان (استان زنجان)را از محل بند "ق"

مناقصه گزار: شرکت گاز استان زنجان

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/4

وضعيت:

عنوان مناقصه: پروژۀ کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای ،عباس آباد سفلی ، امیر بستاق و چشین از توابع شهرستان ابهر(استان زنجان) را از محل بند "ق"

مناقصه گزار: شرکت گاز استان زنجان

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/8

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه 162 خرید GATE VALVE

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه 235 خرید 20 قلم افزایه اسیدی

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه 243 خرید سودا اش

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: توسعه و اصلاح شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ، خدمات امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی و... در سطح ناحیه گازرسانی بجستان

مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/11

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید 6 عدد اتصالات مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه گزار: شرکت نفت وگاز پارس

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: خرید 3 عدد دیزل ژنراتور

مناقصه گزار: شرکت گاز استان یزد

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/4/25

وضعيت:

عنوان مناقصه: تعمیرات 12 دستگاه ترنسیور (فرستنده وگیرنده) مربوط به BTS شبکه رادیو ترانک سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/11

وضعيت:

عنوان مناقصه: موضوع مناقصه : انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس یک شماره مناقصه

مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه انرژی پارس

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه 9680035 خرید ROLLS ROYCE GAS TURBINE

مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاريخ انتشار: 1398/3/1

مهلت شركت: 1398/3/18

وضعيت:


© 2019 - All rights reserved