صنعت نفت ایران
1398/7/25
Thursday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

استخدام مهندس برق - مکانیک - صنایع - عمران و .. در شرکت مهندسی رزفام جهت فعالیت در تهران ۲۴ مهر

شرکت مهندسی رزفام از مهندسین برق - مکانیک - صنایع - عمران و ...جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

یک شرکت تولیدی معتبر واقع در جاده مخصوص کرج از کارشناسان صنایع دعوت به همکاری می نماید. ۲۴ مهر

یک شرکت تولیدی معتبر واقع در جاده مخصوص کرج از کارشناسان صنایع دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کارشناسان ارشد/ تکنسین الکترونیک - مخابرات و برنامه نویسی در یک شرکت تحقیقاتی واقع در شرق تهران ۲۴ مهر

یک شرکت تحقیقاتی واقع در شرق تهران از کارشناسان/ کارشناسان ارشد/ تکنسین الکترونیک - مخابرات و برنامه نویسی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مسئول HSE(با سابقه کار در زمینه ایمنی و حفاظت کار) ۲۴ مهر

جهت عنوان شغلی مسئول HSE از واجدین شرایط با مدرک تحصیلی و سابقه کار مرتبط در زمینه ایمنی و حفاظت کار دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس صنایع و HSE جهت فعالیت در کارگاه حومه تهران ۲۴ مهر

از مهندسین صنایع و HSE جهت فعالیت در کارگاه حومه تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس صنایع (اشنا به نیروگاه) در یک شرکت مهندسی ۲۴ مهر

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر مرکزی جهت عنوان شغلی کارشناس کنترل پروژه از کارشناسان صنایع آشنا به نیروگاه با 5 سال سابقه کار مرتبط دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کاردان/کارشناس الکترونیک در یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت فعالیت در استان تهران ۲۴ مهر

یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی از کاردان/کارشناس الکترونیک (خانم) جهت فعالیت در استان تهران دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام فارغ التحصیلان رشته های مهندسی – پزشکی – پیراپزشکی در یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت فعالیت در استان تهران ۲۳ مهر

یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان تهران از فارغ التحصیلا ن رشته های مهندسی – پزشکی – پیراپزشکی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس الکترونیک جهت واحد خدمات پس از فروش در یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت فعالیت در استان تهران ۲۳ مهر

یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی از مهندسین الکترونیک آشنا به قطعات الکترونیک و روش های تولید با سابقه کار مرتبط توانایی سفر در ماموریت های یک روزه دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت فعالیت در استان تهران ۲۳ مهر

یک شرکت دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان تهران جهت عنوان شغلی کارشناس تولید محتوا از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 2 نفر کارشناس کنترل پروژه (با سابقه در زمینه خط لوله نفت و گاز) در شرکت پیمانکاری معتبر (تهران / محدوده گاندی) ۲۳ مهر

یک شرکت پیمانکاری معتبر واقع در تهران محدوده گاندی جهت عنوان شغلی کارشناس کنترل پروژه از واجدین شرایط خانم با3سال سابقه در زمینه خط لوله نفت و گاز دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 22 ردیف شغلی برای کارشناسان/ کاردان (با سابقه کار مفید بالای 7 سال) در یک شرکت معتبر جهت پروژه پتروشیمی در استان بوشهر ۲۳ مهر

از کارشناسان/ کاردان (با سابقه کار مفید بالای 7 سال) جهت فعالیت در 22 رده شغلی در یک شرکت معتبر جهت پروژه پتروشیمی در استان بوشهر دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس HSE(با مدرک ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای) جهت فعالیت در پروژه ای در قشم ۲۳ مهر

جهت عنوان شغلی کارشناس HSE از واجدین شرایط با مدرک ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای دارای 2 تا 3 سال سابقه مرتبط جهت فعالیت در پروژه ای در قشم دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس برق جهت فعالیت در عنوان شغلی مهندس کنترل کیفیت در بندر عباس ۲۳ مهر

جهت عنوان شغلی مهندس کنترل کیفیت از مهندسین برق دارای حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در زمینه تجهیزات برقی , 20KV و فشار ضعیف، , جهت فعالیت در بندرعباس دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس صنایع (آشنا به نیروگاه) جهت فعالیت در عنوان شغلی کارشناس کنترل پروژه در یک شرکت مهندسی ۲۳ مهر

یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر مرکزی از کارشناسان صنایع آشنا به نیروگاه با 5 سال سابقه کار مرتبط جهت فعالیت در عنوان شغلی کارشناس کنترل پروژه دعوت به همکاری می شود.

© 2019 - All rights reserved