صنعت نفت ایران
1399/7/7
Monday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum  ۱۳۹۹/۷/۶

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum  - بیست و هفت سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۳۹۹/۷/۶

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  بیست و هفت سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott ۱۳۹۹/۷/۵

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott - بیست وشش سپتامبر 2020

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی در شرکت ILF Consulting Engineer ۱۳۹۹/۷/۵

آخرین فرصت های شغلی در شرکت ILF Consulting Engineer-بیست وشش سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت mubadala در امارات ۱۳۹۹/۷/۳

فرصت های شغلی شرکت mubadala در امارات- 24 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا ۱۳۹۹/۷/۳

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا - 24 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان ۲ مهر

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 22 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان ۱۳۹۹/۷/۲

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 23 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۳۹۹/۷/۱

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-22سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۳۱ شهریور

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - بیست و یک سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی شورون Chevron در سراسر جهان ۱۳۹۹/۶/۳۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی شورون Chevron در سراسر جهان - 21 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۶/۳۰

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - بیست سپتامبر 2020

© 2019 - All rights reserved