صنعت نفت ایران
1398/1/30
Friday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مکانیک ساخت و تولید

رضا رضوان رستمی

تاریخ تولد 22/03/1372
استان سمنان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

عباس پاسبان قهرمانلو

تاریخ تولد ۱۳۶۷/۹/۱
استان خراسان شمالی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مهرداد شهبازی

تاریخ تولد 1356/09/07
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

سلمان مرادی

تاریخ تولد 1365/11/24
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

سیدحسین شهیدی

تاریخ تولد 1368/12/28
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سعید ادنانی

تاریخ تولد 1369/5/30
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سيد محسن شجاعي

تاریخ تولد 7/1/1368
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

م شهبازی

تاریخ تولد 1356
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

فاطمه عسکری

تاریخ تولد 71/02/31
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

علی وکیلی سهرفروزانی

تاریخ تولد 1367
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF