صنعت نفت ایران
1398/7/1
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

برق قدرت

محمد

تاریخ تولد ماهیانه
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مجتبی داودی حموله

تاریخ تولد 1368/6/3
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

کیوان اختیاری

تاریخ تولد 66/05/31
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

احسان معتمدی

تاریخ تولد 69
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

محسن هزارپوند زنگنه اقا

تاریخ تولد 21/10/66
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

علیرضارعیت پیشه

تاریخ تولد 10/1/1372
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

یوسف کردعلیوند اصل

تاریخ تولد 1/1/62
استان لرستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سارا نوروزی

تاریخ تولد 1364/09/21
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

جواد حیدری

تاریخ تولد 1367/04/20
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حامد جونبخش

تاریخ تولد 69/09/21
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved