صنعت نفت ایران
1398/1/30
Friday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

عمران

سیده نفیسه هاشمی

تاریخ تولد 72
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

زعید اقلیمی

تاریخ تولد 1365/09/17
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مالک حیدری

تاریخ تولد 1359
استان مازندران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 11
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

Asghar amir Hajiloo

تاریخ تولد 29/1/1976
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 30
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسن فهرجی ازاد

تاریخ تولد 1365
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 14
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسین بشری

تاریخ تولد 1348/01/21
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 23
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد رامین صابونی

تاریخ تولد
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 22
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

افرا عسكريان

تاریخ تولد 1359/1/1
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مرتضی کوشش

تاریخ تولد 1361
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مسعود لباف

تاریخ تولد 67/06/09
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF