صنعت نفت ایران
1398/1/30
Friday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

الکترونیک

حسن کاشف

تاریخ تولد 1364/02/10
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

امین مقتدایی

تاریخ تولد 67/11/01
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

امید یاراحمدی

تاریخ تولد 1371/07/08
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

پیمان حسین نژاد

تاریخ تولد 1350
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 23
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

زهراهوشیار

تاریخ تولد 1368/09/06
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حمیده احسائیان

تاریخ تولد 1366/06/31
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ابراهیم غافلی

تاریخ تولد 1371/06/26
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

فروغ حقیقی

تاریخ تولد 1363/06/31
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سید فرشاد نورالهی

تاریخ تولد 24/12/1370
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ملیحه حاجی زاده

تاریخ تولد 1368/11/13
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF