صنعت نفت ایران
1398/7/1
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

صنایع

ساناز مريد

تاریخ تولد 64/08/05
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

عطاخادمی

تاریخ تولد 1367/2/3
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

فاطمه حق شناس لاری

تاریخ تولد 70/7/29
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رضا احمدی

تاریخ تولد 03/10/61
استان تهران
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

آزاده قلی زاده

تاریخ تولد 17/2/69
استان مازندران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

محسن نادی پور

تاریخ تولد 1366
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

امیر زارع

تاریخ تولد 1366/02/28
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مرضيه مختاري

تاریخ تولد ٣١.٥.١٣٦٨
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

ابوالقاسم رحمانی

تاریخ تولد 1363/07/28
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

وحید محمدیان

تاریخ تولد 9/11/1367
استان یزد
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved