صنعت نفت ایران
1398/3/28
Tuesday

مناقصاتجستجوی پیشرفته

  • كليد واژه
  • استان
  • گروه
  • زيرگروه
  • تاريخ انتشار از
  • تا

مناقصات امروز

عنوان مناقصه گزار تاریخ انتشار مهلت شرکت وضعیت
ماشین آلات شرکت ملی حفاری ایران 1398/3/28 1398/4/12
آگهی ارزیابی کیفی مشاوران- خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی شرکت گاز استان خراسان رضوی 1398/3/28 1398/4/4
پروژه برق رسانی به ایستگاههای TBS ، CPS و CGS سطح استان ایلام شرکت پالایش گاز ایلام 1398/3/28 1398/4/15
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده زنگیشه شرکت گاز استان کرمانشاه 1398/3/28 1398/4/5
تهیه مصالح واحداث ساختمان حراست و تکمیل کارهای باقی مانده ساختمان اداره مرکزی شرکت گاز قزوین به شماره تجدید مناقصه 05-98 شرکت گاز استان قزوین 1398/3/28 1398/4/2
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به محور صنعتی اعلا (خط تغذیه +ایستگاه تقلیل فشار گاز+ خط شبکه بین صنایع(9809) شرکت گاز استان سمنان 1398/3/28 1398/4/1
پروژه اختصاص کدهای آدرس مشترکین (عمده و جزء) به اطلاعات مکانی پارسل های شرق استان تهران مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شماره 03/0029-98 شرکت گاز استان تهران 1398/3/28 1398/4/4
اجرای عملیات گازرسانی به محور بیگ رضایی از توابع شهرستانهای گیلانغرب و اسلام آباد غرب شرکت گاز استان کرمانشاه 1398/3/28 1398/4/5
انجام خدمات وصول بدهی شرکت گاز استان اردبیل 1398/3/28 1398/4/9
تعداد 60 قلم قطعات خودروی نیسان پیکاب مربوط به آگهی شماره 024/ت ک آج/98 شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری 1398/3/28 1398/4/15
لوازم برقی (کلید تک پل و سه پل توکار، اسپر باکس، پلاک 13 و 15 آمپر، ساکت دوبل و تکی 13 و 15 آمپر) مربوط به آگهی شماره 025/ت ک آج/98 شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری 1398/3/28 1398/4/15
قطعات ابزاردقیق pressure regulator Pressure controller مربوط به آگهی شماره 026/ت ک آج/98 شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری 1398/3/28 1398/4/15

عنوان مناقصه: ماشین آلات

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/12

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی ارزیابی کیفی مشاوران- خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی

مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/4

وضعيت:

عنوان مناقصه: پروژه برق رسانی به ایستگاههای TBS ، CPS و CGS سطح استان ایلام

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز ایلام

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/15

وضعيت:

عنوان مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده زنگیشه

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: تهیه مصالح واحداث ساختمان حراست و تکمیل کارهای باقی مانده ساختمان اداره مرکزی شرکت گاز قزوین به شماره تجدید مناقصه 05-98

مناقصه گزار: شرکت گاز استان قزوین

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/2

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به محور صنعتی اعلا (خط تغذیه +ایستگاه تقلیل فشار گاز+ خط شبکه بین صنایع(9809)

مناقصه گزار: شرکت گاز استان سمنان

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/1

وضعيت:

عنوان مناقصه: پروژه اختصاص کدهای آدرس مشترکین (عمده و جزء) به اطلاعات مکانی پارسل های شرق استان تهران مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شماره 03/0029-98

مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/4

وضعيت:

عنوان مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به محور بیگ رضایی از توابع شهرستانهای گیلانغرب و اسلام آباد غرب

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/5

وضعيت:

عنوان مناقصه: انجام خدمات وصول بدهی

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبیل

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/9

وضعيت:

عنوان مناقصه: تعداد 60 قلم قطعات خودروی نیسان پیکاب مربوط به آگهی شماره 024/ت ک آج/98

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/15

وضعيت:

عنوان مناقصه: لوازم برقی (کلید تک پل و سه پل توکار، اسپر باکس، پلاک 13 و 15 آمپر، ساکت دوبل و تکی 13 و 15 آمپر) مربوط به آگهی شماره 025/ت ک آج/98

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/15

وضعيت:

عنوان مناقصه: قطعات ابزاردقیق pressure regulator Pressure controller مربوط به آگهی شماره 026/ت ک آج/98

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

تاريخ انتشار: 1398/3/28

مهلت شركت: 1398/4/15

وضعيت:


© 2019 - All rights reserved