صنعت نفت ایران
1398/4/6
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مواد و متالوژی

علیرضا پیش بین

تاریخ تولد 1370/01/01
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

زهرا گودرزی

تاریخ تولد 1373/02/14
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

مبر حمبدرضا یوسفی زاویه

تاریخ تولد 70/07/01
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

ایمان باقرپور

تاریخ تولد 1366/05/23
استان فارس
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

تورج عابدی

تاریخ تولد 1365.03.27
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

فخرالدین سلمانی

تاریخ تولد 1348/06/15
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

امیر اختری گشایشی

تاریخ تولد ۱۳۶۰/۰۹/۰۲
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سید امیر منصوری

تاریخ تولد 1370/06/29
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

علیرضا

تاریخ تولد منصوری
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سید حسین اتفاق فر

تاریخ تولد 10/05/1367
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved