صنعت نفت ایران
1398/1/30
Friday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

بازرگانی

مسعود کاوه

تاریخ تولد 24/5/1351
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

عبدالله تازش

تاریخ تولد 1366
استان بوشهر
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مهدی پارسائی

تاریخ تولد 1369/01/03
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مصطفی محمودوند

تاریخ تولد 1374/08/03
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

حسن مجدی

تاریخ تولد 1371/06/18
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

رضا جهانگرد

تاریخ تولد ١٣٥٥/٠١/٠١
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 18
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

پویا غرقی

تاریخ تولد 1359
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 16
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

زهرا عليدوست

تاریخ تولد سوم ارديبهشت 1356
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

فرزانه زمانی

تاریخ تولد 1364/03/20
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

سید حسام حسینی

تاریخ تولد 1365/01/01
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF