صنعت نفت ایران
1398/4/6
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مکاترونیک

یاسر یوسف نژادیان

تاریخ تولد 1363/01/07
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

اسماعیل قدیمی

تاریخ تولد 1368/6/9
استان آذربایجان شرقی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

اسماعیل اسمعیل زاده

تاریخ تولد 11/10/1365
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

ایمان حسینی

تاریخ تولد 21/01/1365
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

محمد سعادتمند

تاریخ تولد 1367/06/31
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

حامد مندیل

تاریخ تولد 1369/9/14
استان آذربایجان غربی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مینا وفایی

تاریخ تولد 1367/1/1
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

آرمان صحت نیا

تاریخ تولد 65/06/01
استان آذربایجان غربی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

عطا اله حسنعلی زاده حقیقی

تاریخ تولد 1363/06/29
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

موسی محمد علیزاده

تاریخ تولد ۱۳۶۰/۱۰/۱۸
استان آذربایجان شرقی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved