صنعت نفت ایران
1398/4/6
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

حسابداری

رضا رشادت

تاریخ تولد 1363/06/17
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 14
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسن مفری پور

تاریخ تولد 1369/04/09
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

الهه روزخوش

تاریخ تولد 1366/11/16
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

سهیلا داودی

تاریخ تولد 1348/11/28
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

زهرا اصولی ابی بیکلو

تاریخ تولد 1362/05/12
استان گلستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

آمنه امدادی

تاریخ تولد 1359/06/25
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

حامد دانایی فر

تاریخ تولد 1370/05/06
استان کرمان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

اکرم رحیمی

تاریخ تولد 13670819
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مریم رخشا

تاریخ تولد 1370
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

الهام امیری

تاریخ تولد 1367
استان انتخاب کنید
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved