صنعت نفت ایران
1398/1/31
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

حسابداری

الهام امیری

تاریخ تولد 1367
استان انتخاب کنید
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

خضراله پرهیزکاری

تاریخ تولد 1357
استان قزوین
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زین العابدین عباس زاده سوری

تاریخ تولد 1366/10/23
استان مازندران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

نسا غفرانی کجانی

تاریخ تولد 1364
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مسعود حسینی

تاریخ تولد ۱۳۶۴/۷/۲۴
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زهرا ممی زاده

تاریخ تولد 17/8/1373
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

ناصر سابقی

تاریخ تولد 1370/01/01
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

مهدی صفاء

تاریخ تولد 1363/06/30
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

اشکان سامت طهرانی

تاریخ تولد 1360/06/25
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 11
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

الیاس نظامی

تاریخ تولد 66/06/26
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF