صنعت نفت ایران
1398/1/31
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

زمین شناسی

مهناز امیرحسینی

تاریخ تولد 1370/7/9
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رضا معزی نسب

تاریخ تولد 1371/06/20
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

Sara Hoseinpour

تاریخ تولد 1360/08/01
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

نعمت الله مارگیر

تاریخ تولد ۱۳۶۹/۸/۲۲
استان بوشهر
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

علی یاراحمدی

تاریخ تولد 1352/9/10
استان قم
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

کوروش رحمانی

تاریخ تولد 1350/04/02
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

babak golbaharan

تاریخ تولد 1360/3/2
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

منیره سخدری

تاریخ تولد 1360/4/12
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

فرناز قلی بیکیان

تاریخ تولد 1360/01/15
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

مهدی رجبلو

تاریخ تولد 1366.11.16
استان گلستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF