صنعت نفت ایران
1399/11/1
Wednesday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 16 ژانویه2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 13 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 13 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - یازده ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group در سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group در سراسر جهان - 11 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - 10 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP -  ده ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Bechtel ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

فرصت های شغلی شرکت Bechtel- نه ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 7 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Ericsson - شش ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی ABB درامارات متحده عربی ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

فرصت های شغلی ABB درامارات متحده عربی - 4 ژانویه 2021

صنعت نفت

   فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در ترکیه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

   فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در ترکیه - 2 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۰/۸

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان - بیست و هشت دسامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total  ۱۳۹۹/۱۰/۸

فرصت های شغلی شرکت Total  - بیست و هشت دسامبر 2020

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ ۱۳۹۹/۱۰/۷

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ - 27 دسامبر 2020

© 2019 - All rights reserved