صنعت نفت ایران
1400/1/22
Sunday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۴۰۰/۱/۲۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP -  ده آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه ۱۴۰۰/۱/۲۱

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه - ده آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی Baker Hughes ۱۴۰۰/۱/۱۸

فرصت های شغلی Baker Hughes در سراسر - هفت آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۴۰۰/۱/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 6 آپریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson در ترکیه ۱۴۰۰/۱/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Ericsson - شش آپریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی AECOM در سراسر جهان ۱۴۰۰/۱/۱۶

فرصت های شغلی AECOM در سراسر جهان -5 آپریل 202

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت ABB در امارات ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

فرصت های شغلی شرکت ABB در امارات - 13 مارس 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در سراسر جهان - 9 مارس 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان - 7 مارس 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

فرصت های شغلی شرکت Total برای سراسر جهان - 4 مارس 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان - 3 مارس 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 3 مارس 2021

© 2019 - All rights reserved