صنعت نفت ایران
1399/11/6
Monday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۳۹۹/۱۱/۴

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  بیست و سه ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  ۱۳۹۹/۱۱/۲

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  - بیست و یک ژانویه 2021

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil ۱۳۹۹/۱۱/۲

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil -بیست و یک ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 16 ژانویه2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 13 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 13 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - یازده ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group در سراسر جهان ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group در سراسر جهان - 11 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - 10 ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP -  ده ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Bechtel ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

فرصت های شغلی شرکت Bechtel- نه ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 7 ژانویه 2021

© 2019 - All rights reserved