صنعت نفت ایران
1398/7/1
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

بازرگانی

محمد مسعود فرشادیان

تاریخ تولد 1362/04/15
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مسلم جعفری

تاریخ تولد 1365/05/16
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

Mehdi Rafiee

تاریخ تولد 24.4.1362
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

محمد علی شفیعی

تاریخ تولد 1351/01/22
استان مرکزی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 16
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ایمان ثمره اکبر

تاریخ تولد 62/12/13
استان کرمان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

علی یکرنگ

تاریخ تولد 62/10/30
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مهدی سیاح پور

تاریخ تولد 1358/06/20
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

حکیم مرادی

تاریخ تولد 1365
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مهناز رئیسی

تاریخ تولد 68/1/28
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد حسن عرب زاده

تاریخ تولد 1365/3/5
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved