صنعت نفت ایران
1397/12/28
Tuesday
دانش صنعت نفت

فیلم ها و انیمیشن های کوتاه آموزش مدیریت پروژه ۱۳۹۵/۳/۲۶


نام لاتین:Project Management Clips and Animations

کد مطلب:PM-031


Project is A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary nature of projects indicates that a project has a definite beginning and end. Project management is the application of  knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirement.

پروژه یک تلاش موقتی است که انجام می شود تا یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد تولید گردد. طبیعت موقت پرژه ها نشانگر این هست که پروژه ها یک شروع و پایان مشخص دارند. مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک ها برای پروژه است به صورتی که نیازمندی های پروژه محقق گردد. مدیریت پروژه شامل نواحی مختلفی است که عبارتند از:

مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت تامین و تدارکات پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه

مدیریت دینفعان پروژه

 

What is Project Management-Training Video

مدیریت پروژه چیست؟

 

Introduction to Project Management

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

 

Project Management Skills All Project Managers Need

مهارت های مدیریت پروژه

 

Top 10 Terms Project Managers Use

۱۰ واژه که مدیران پروژه استفاده می کنند

 

Idiot's Guide To Project Management 

راهنمای مدیریت پروژه

 

Good vs Bad Project Managers

مدیران پروژه خوب در برابر مدیران پروژه بد

 

Fun training video - Project Manager

انیمیشن مدیر پروژه

 

Five Tips To Managing Huge Projects _ Project Management Methodologies _ Getting Things Done

۵ نکته برای مدیریت پروژه های بسیار بزرگ

 

The History of Project Management

تاریخچه مدیریت پروژه

 

Seven Habits of Highly Effective Project Managers

کلیپ آموزشی ۷ عادت مدیران پروژه با اثربخشی بالا

 

Mega-Project Management_ Reducing Risk

مدیریت مگا پروژه ها - کاهش ریسک و پیچیدگی

 

Large project management in oil and gas

مدیریت پروژه های بزرگ در نفت و گاز

 

Project Risk Management - Part 01

مدیریت ریسک پروژه - قسمت اول

 

Project Risk Management - Part 02

مدیریت ریسک پروژه - قسمت دومبرچسب ها


نظرات کاربران

علیرضا خزاعی
فقط میتونم بگم سایتتون عالیه، مطالب مفید و حرفه ای سپاس

نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • نظر