صنعت نفت ایران
1397/12/28
Tuesday
دانش صنعت نفت

حل مسئله زمانبندی پروژه های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ۱۳۹۵/۴/۱۳


نام لاتین:PM-034-Scheduling in Oil and Gas With Limited Resources

کد مطلب:PM-034


امروزه در طرحهاى صنعتى نظير صنايع نفت، نيروگا هها و طرحهاى بزرگ زيربنایي که به صورت بارز از تحولات فناورى تأثير مى پذيرند، استفاده ازرو شها و ساختا رهاى نوين مديريت پروژه، اجتناب ناپذير است. مشخصات دنیای رقابتیِ امروز باعث شده است که حتی سازما نهایی که به صورت عملیاتی به محصولات (یا خدمات)  خود  می رسند نیز، نیازمند اجرای پروژ ههای متعددی در سازما نهایشان باشند. علت این امر نیازهای رقابتی جهت تعریف پروژه های جدید در زمینه طراحی محصولات جدید، طر حهای کاهش هزینه، طر حهای تغییر خطوط تولیدی و غیره می باشد. هم اکنون گستردگي، پيچيدگى و تنوع پروژ ه هاى مطرح در صنايع نفت و گاز، اهميت مديريت اين پروژ هها را دو چندان ساخته است. به عبارتی دیگر، اکثر سازمانها یا شرکتها، پروژ ههای متعددی را در دستور کار خود دارند و جهت انجام موفقیت آمیز هر پروژه ای نیازمند به کارگیری تکنیکها و روشهای مورد نیاز اجرا و مدیریت پروژه می باشند.

اما اينکه مديران پروژه تا چه حد در طر حهاى نفتى از رو شهاى کارآمد و شيوه هاى جديد براى به انجام رساندن پروژ ه ها در محدوده زمان، بودجه مشخص و با کيفيت مطلوب استفاده می کنند، قابل تامل است به نظر می رسد مهمترين دلايل تأخير در اجرای طر حهاى بزرگ نفتى جدا از ماهيت پروژه،  نداشتن برنامه ريزى و طرح ريزى در پروژ ه ها و لحاظ نشدن سه عامل زمان، منابع و نبود نيروى متخصص و استفاده نکردن از دانش پروژه است.

منبع: ماهنامه اکنشاف و تولید

 

دانلود مقالهبرچسب ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • نظر